Whitepaper: Monetair Europa in verwarring: wat te doen?

Veel bedrijven en instellingen worstelen met de vraag hoe zij zich kunnen wapenen tegen de gevolgen van explosief stijgende grondstofprijzen en tegen het rappe tempo waarin de Euro zijn koopkracht verliest.  Voorspellingen over inflatiehoogte en – duur spreken elkaar tegen maar wijzen wel steeds in dezelfde richting: stijgende prijzen. Hierdoor neemt de onzekerheid en de noodzaak tot het treffen van maatregelen toe. In deze whitepaper bespreekt docent Joop de Vries, twee van die maatregelen, namelijk het sluiten van commodity – en inflatieswaps.  

Download de whitepaper.