Factoring Management (QFM)

Verwerf inzicht in werkkapitaalbeheer, liquiditeitenbeheer, credit management en factoring

Wil jij leren hoe je de solvabiliteitspositie van een onderneming kan verbeteren? Heb jij de ambitie om het maximale uit de liquide middelen te halen? Met de praktijkgerichte opleiding Factoring Management verstevig jij je positie als financieel professional door op strategisch en tactisch niveau te opereren. Je leert tijdens deze opleiding hoe je maximaal kunt profiteren van de inzet van Factoring door je verder te verdiepen in de mogelijkheden die Factoring kan bieden.

De opleiding Factoring Management geeft je een goed beeld van alle aspecten van factoring management. Je verwerft inzicht in corporate finance, werkkapitaalbeheer, liquiditeitenbeheer, credit management en factoring. Je kunt de verworven kennis meteen in de praktijk toepassen en leert maximaal van de ervaringen van de docenten en medestudenten. Na deze opleiding mag je de titel QFM (= Qualified Factoring Manager) voeren.

De opleiding Factoring Management is bedoeld voor financieel managers, controllers en administrateurs die zich verder willen bekwamen in factoring.

Praktische informatie

Instroomeisen

Niveau: Hbo

Duur9 lesdagen verdeeld over 4 maanden

PE-punten: 54

Studiebelasting: 4 tot 6 uur per week (excl. lesuren)*

* N.B.1. Deze studiebelasting geldt voor deelnemers met een passende vooropleiding en een aantal jaar relevante werkervaring.
* N.B.2. Gedurende het studiejaar hebben deelnemers te maken met dal- en piekmomenten in de studiebelasting.

Lesdag: woensdag van 10.00 – 17.00 uur

Prijs: 

 • Investering: € 3.840,-
 • Toetsing & examinering: € 590,-
 • Accommodatie: € 360,-
 • Boeken zijn niet bij de opleidingskosten inbegrepen. Deze dien je zelf te bestellen (kosten bedragen ca. € 95,-)
 • Prijzen zijn exclusief BTW

Locatie: Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Zwolle en Eindhoven

Examen en diploma: De opleiding sluit je af met twee online examens. Een examen voor de basisvakken (Value Based Management, Working Capital Management en Cash- en Liquiditeitenmanagement) en één examen voor de vakken Creditmanagement en Factoring. Wanneer je een examen niet gehaald hebt, dan kan je een herexamen doen. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

Nadat je de opleiding hebt afgerond ontvang je het diploma en word je opgenomen in het register van de opleiding. Je mag officieel de titel QFM voeren (Qualified Factoring Manager).

Doelgroep:  De opleiding Factoring Management is bedoeld voor financieel managers, controllers en administrateurs die zich verder willen bekwamen in factoring.

Deelnemers aan deze opleiding willen op strategisch en tactisch niveau opereren. Ze hebben een bedrijfseconomisch hbo-diploma en werken bijvoorbeeld als Financieel Manager, Controller of Administrateurs.

Waarom de opleiding Factoring Management?

 • Je leert de verschillende vormen van factoring kennen
 • Je leert een factoringcontract op te stellen
 • Je krijgt inzicht in de risico’s en controlemiddelen van factoring
 • Je krijgt inzicht in de principes van corporate finance, werkkapitaalbeheer en credit management
 • Je raakt vertrouwd met de optimale administratieve organisatie en de juridische aspecten van credit management
 • Je leert op strategisch en tactisch niveau te opereren om de solvabiliteitspositie van een onderneming te versterken

Programma

De opleiding Factoring Management kent 9 lesdagen (van 10.00 – 17.00 uur) verspreid over 4 maanden. Korte inleidingen worden afgewisseld met praktijkvoorbeelden. Praktijkcases en (groeps-)opdrachten vormen een belangrijke toegevoegde waarde, evenals discussies waarbij een beroep wordt gedaan op de praktijkervaring en kennis van de deelnemers en docenten.

Welke onderwerpen komen aan bod?

 • Value Based Management (inclusief financiële rekenkunde).
 • Working Capital Management: de investering in werkkapitaal en Cash Conversion Cyclerisico’s.
 • Cash- en Liquiditeitenmanagement: het genereren van en de toegang tot kasstromen en het structureren van het betalingsverkeer.
 • Credit Management: het inrichten van de administratieve organisatie en de juridische aspecten van credit management.
 • Factoring: inzicht in Factoring als financieel instrument en de juridische aspecten in de Factoringomgeving.

Klik hier voor meer informatie over de opleiding

De vakken

Value Based Management

 • Opzet en samenhang opleiding
 • De financiële markt
 • De vermogensmarkt
 • De derivatenmarkt
 • Valutamarkten
 • Financiële rekenkunde
 • Interest, contante waarde, annuïteit, eeuwigdurende rente

Working Capital Management

 • Het waarom van werkkapitaalbeheer
 • De vrije kasstroom
 • De stock cycle
 • De order to collect cycle
 • De purchase to buy cycle

Cash Management en Liquiditeitsmanagement

 • Cash management binnen de Treasury
 • Positie van cash management in organisatorisch opzicht
 • Saldobeheer; het beheer van aanwezige geldmiddelen
 • Geldstromenbeheer
 • Generating cash
 • Liquiditeitenbeheer, financiële planning en financiële instrumenten
 • Internationaal cash management
 • De cash manager als informatiemanager

Credit Management

 • Creditmanagement
 • Werkkapitaal
 • Inrichting van het creditmanagement
 • Cases

Factoring

 • Inleiding factoring
 • De verschillende vormen van factoring
 • De factor
 • De cliënt
 • Het factoringcontract: de relatie tussen factor en cliënt
 • De leveringsovereenkomst: relatie tussen cliënt en afnemer/debiteur
 • De financiering
 • De administratie
 • De risico’s en controlemiddelen van de factor
 • Bijzondere situaties
 • Bijzondere onderwerpen
 • Casus

Werkwijze

Korte inleidingen worden afgewisseld met praktijkvoorbeelden. Praktijkcases en (groeps-)opdrachten vormen een belangrijke toegevoegde waarde, evenals discussies waarbij een beroep wordt gedaan op de praktijkervaring en kennis van de deelnemers en docenten.

Behaal je QFM titel

Na afronding van de opleiding Factoring Management ontvang je het diploma en word je opgenomen in het register van de opleiding. Je mag officieel de titel QFM (= Qualified Factoring Management) voeren.

Studieadvies

Studieadvies

Wil jij meer weten over deze opleiding? Bel voor advies met Mieke Opdam of plan vrijblijvend een adviesgesprek in.

Toch op zoek naar iets anders?

Als medewerker bij een financiële dienstverlener of als financieel verantwoordelijke voor het optimaliseren van geldstromen streef je continu naar een beter rendement. Met deze opleiding verdiep jij je kennis en inzicht van financieel management. Zo kun je nog beter inspelen op actuele ontwikkelingen en krijg je meer controle over investeringen en planningen.

 • Maak verantwoorde investeringskeuzes en stel financiële planningen op.
 • Je kunt financiële informatie controleerbaar houden.
 • Je kunt werken met rente- en valutarisico’s.

Corporate Finance is het vakgebied dat een bredere kijk biedt op de verschillende aspecten in de steeds complexer wordende financiële functie. Deze cursus biedt een praktische verdieping op de kennis die je eerder hebt opgedaan tijdens een financiële (post-)hbo of academische vooropleiding. Tijdens de cursus komen onderwerpen aan bod die je kennis en vaardigheden voor het maken van financierings- en investeringsbeslissingen verder versterken.

 • Gevorderde kennis en vaardigheden voor het nemen van financierings- en investeringsbeslissingen in een complexe organisatie.
 • Effectief managen van financieel beleid en financiële risico’s in de organisatie.
 • Compleet programma voor de senior financial in zowel profit als semipublieke organisaties.

De praktijkgerichte Cash Management opleiding gaat over het strategisch optimaliseren van kasstromen, werkkapitaal en liquiditeit en het managen van de diverse risico’s die daarmee samenhangen. Zowel in de context van de profit- als de not for profit sector.

 • Ken alle ins & outs van werkkapitaalmanagement, valutamanagement en rentemanagement.
 • Je hebt inzicht in de jaarrekening, wettelijke regelgeving, de optimale rekeningenstructuur en het betalingsverkeer.
 • Je bent in staat om het betalingsverkeer, geldstromen- en liquiditeitenbeheer goed te laten verlopen.

Plan een adviesgesprek