Ontvang €1000,- opleidingsbudget van de overheid via het STAP-budgetLees hier meer over de regeling

Praktisch risicomanagement

Van traditioneel risicomanagement naar waardemanagement

Enterprise Risk Management (‘ERM’), oftewel organisatiebreed risicomanagement, gaat over het op een gestructureerde en proactieve wijze omgaan met de onzekere toekomst. Daarbij moet elk directie- en managementteam kansen voldoende benutten én bedreigingen afdoende beperken.

Centraal in deze cursus staat de essentie van ‘waardemanagement’: het creëren én beschermen van waarde voor belangrijke stakeholders. Ben jij in staat om hen hierbij te ondersteunen?


Benieuwd naar de visie van Marinus de Pooter (docent van de cursus)? Hij schreef recent het artikel ‘Illusory Risk Management’ in Audit Magazine. Klik hier om het artikel te lezen.

 

 

 

 

In het kort

 • Krijg inzicht in de mythen en valkuilen van traditioneel risicomanagement.
 • Kijk holistischer naar je organisatie: een toekomstbestendige organisatie door waardecreatie én waardebescherming.
 • Analyseer de onzekere toekomst vanuit de belangen van de stakeholders van de organisatie.
 • Zet een praktisch verbeterprogramma op voor het effectief benutten van kansen én het beperken van bedreigingen.

Praktische informatie

Praktische Informatie

Prijs: € 1 995,- (excl. btw)

Looptijd:  2 dagen: 10.00-17.00 uur 

PE-punten: 12

Niveau: hbo

Locatie: Utrecht

Doelgroep: De cursus is waardevol voor financieel managers, financieel directeuren, financieel controllers, business controllers, risicomanagers, accountants (in business), adviseurs, compliance officers en kwaliteitsmanagers.

Docenten: Drs. Marinus de Pooter RA CMA CFM CCS CIA CRMA GRCP GRCA

STAP-budget

Je kunt voor deze opleiding een vergoeding aanvragen van maximaal € 1.000 per jaar. Deze vergoeding van de overheid heet het STAP-budget. Met het STAP-budget kun je een opleiding, training of cursus volgen om zo jouw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Vraag de subsidie op tijd aan, minimaal 4 weken voor de start van de opleiding. Lees meer over het STAP-budget en hoe je deze vergoeding moet aanvragen.

Lees meer

Wat kan ik verwachten?

Meer informatie over de cursus

Enterprise Risk Management (‘ERM’), oftewel organisatiebreed risicomanagement, gaat over het op een gestructureerde en proactieve wijze omgaan met de onzekere toekomst. Daarbij moet elk directie- en managementteam kansen voldoende benutten én bedreigingen afdoende beperken.

Centraal in deze cursus staat de essentie van ‘waardemanagement’: het creëren én beschermen van waarde voor belangrijke stakeholders. Veel financials associëren ‘waarde’ primair met rendement, nettowinst, kasstromen, etcetera.

Bij “integrated reporting” gaat het echter ook om vele andere aspecten waar stakeholders waarde aan hechten; denk aan: innovatie, privacy, veiligheid, rechtmatigheid, klantgerichtheid, duurzaamheid, integriteit en continuïteit. In de praktijk moeten beslissers daarom steeds conflicterende belangen afwegen.

Tijdens de cursus leer je om de vertaalslag te maken naar jouw organisatie. Je staat stil bij jouw rol en die van anderen in het proces. Of je nu het gestructureerd omgaan met kansen en bedreigingen wilt gaan invoeren of de bestaande benaderingen wilt optimaliseren, in deze tweedaagse cursus krijg je daartoe voldoende handvatten aangereikt.

Programma

Dag 1

 • Holistisch omgaan met kansen en bedreigingen in de praktijk
 • Heldere visie en kernwaarden als onmisbare basis
 • Identificeren en wegen van kansen en bedreigingen
 • Zorgen voor effectieve beheersmaatregelen

Dag 2

 • Monitoren van ‘in control’
 • Communiceren over kansen en bedreigingen
 • Verankering in de organisatie
 • Voortdurend optimaliseren

Klik hier voor een uitleg van het volledige programma.

Programma

Dag 1

Holistisch omgaan met kansen en bedreigingen in de praktijk
Tijdens de inleiding over ERM wordt het belang van het ‘in control’ zijn van een organisatie toegelicht. Je krijgt een helder beeld van de basisstappen en de praktische voordelen van een geïntegreerde benadering van kansen en bedreigingen.

Heldere visie en kernwaarden als onmisbare basis
Bij dit onderdeel staat centraal wat degenen die het voor het zeggen hebben binnen de organisatie vooral verstaan onder ‘waarde’ en welke belangen volgens hen ten koste mogen gaan van welke andere belangen.

Identificeren en wegen van kansen en bedreigingen
De docent gaat uitgebreid in op de vraag hoe je de kansen en bedreigingen voor de organisatie adequaat in beeld kunt brengen aan de hand van verschillende methoden voor classificatie en weging. Hierbij staan de belangen van belangrijke belanghebbenden voorop.

Zorgen voor effectieve beheersmaatregelen
Je krijgt inzicht in de verschillende strategieën voor het omgaan met kansen en bedreigingen. De docent gaat in op het belang van het afwegen van mogelijke pro’s en cons bij het ontwerpen, uitvoeren, evalueren en verbeteren van de beheersmaatregelen. Naast “hard controls” gaat het hierbij vooral ook over “soft controls”.

Dag 2

Monitoren van ‘in control’
Aan de orde komen de vele manieren om de mate van “in control” van de organisatie te monitoren, zoals “continuous monitoring”, collegiale toetsing, interne audits, externe beoordelingen, etcetera.

Communiceren over kansen en bedreigingen
De docent gaat nader in op praktische vragen over interne informatieverschaffing en externe verantwoording over successen, incidenten, kansen en bedreigingen.

Verankering in de organisatie
Dit onderdeel gaat over het belang van een passende organisatiecultuur, van de balans tussen verantwoordelijkheden en bevoegdheden en van de competenties en intenties van de leidinggevenden.

Voortdurend optimaliseren
Centraal staat hier de samenwerking tussen experts, die de beslissers binnen de organisatie ondersteunen bij hun besluitvorming. De docent besteedt ook aandacht aan governance-aspecten, zoals in hoeverre die specialisten een adviserende dan wel voorschrijvende rol hebben.

Studieadvies

Studieadvies

Heb jij vragen over deze cursus? Onze studieadviseur helpt je graag bij het beantwoorden van je vragen.

Toch op zoek naar iets anders?

Wil jij het verschil maken in je organisatie? Vergroot je meerwaarde en doe de HOFAM opleiding tot Qualified Controller (QC). Benieuwd naar het programma? Wij vertellen je graag meer tijdens een van onze informatiebijeenkomsten.

 • Vergroot je meerwaarde voor nu en de toekomst.
 • Beslissers met passie overtuigen van jouw visie en ideeën.
 • Speel een (pro-)actieve rol bij het ontwikkelen van de lange termijn bedrijfsstrategie.
 • Beheers de verschillende disciplines en processen binnen de organisatie en zie de verschillende belangen.
 • Volledig Nederlandstalig
 • Slagingspercentage: 95%

Meer nog dan van financial controllers wordt van business controllers verwacht dat zij proactief zijn, vooruit kijken, strategisch denken, de huidige waarde propositie en strategische positionering ter discussie durven te stellen om zo een bijdrage te leveren aan de continuïteit en het toekomstig succes van de onderneming. Tijdens de 3-daagse cursus Controller als strategisch business partner worden aan de hand van cases van bekende organisaties maar ook van de eigen organisatie van de deelnemers theoretische inzichten gepresenteerd en toegepast.

 • Benader organisatievraagstukken vanuit strategisch perspectief.
 • Schrijf een visiedocument over de strategie en de implementatie ervan in je eigen organisatie.
 • Weet kansen en risico’s op waarde te schatten en in te bedden
 • Weet het verschil te maken met jouw advies

Plan een adviesgesprek