Praktisch risicomanagement

Van traditioneel risicomanagement naar waardemanagement

Enterprise Risk Management (‘ERM’), oftewel organisatiebreed risicomanagement, gaat over het op een gestructureerde en proactieve wijze omgaan met de onzekere toekomst. Daarbij moet elk directie- en managementteam kansen voldoende benutten én bedreigingen afdoende beperken.

Centraal in deze cursus staat de essentie van ‘waardemanagement’: het creëren én beschermen van waarde voor belangrijke stakeholders. Ben jij in staat om hen hierbij te ondersteunen?


Benieuwd naar de visie van Marinus de Pooter (docent van de cursus)? Hij schreef recent het artikel ‘Illusory Risk Management’ in Audit Magazine. Klik hier om het artikel te lezen.


 

In het kort

 • Krijg inzicht in de mythen en valkuilen van traditioneel risicomanagement.
 • Kijk holistischer naar je organisatie: een toekomstbestendige organisatie door waardecreatie én waardebescherming.
 • Analyseer de onzekere toekomst vanuit de belangen van de stakeholders van de organisatie.
 • Zet een praktisch verbeterprogramma op voor het effectief benutten van kansen én het beperken van bedreigingen.

Wat kan ik verwachten?

Meer informatie over de cursus

Enterprise Risk Management (‘ERM’), oftewel organisatiebreed risicomanagement, gaat over het op een gestructureerde en proactieve wijze omgaan met de onzekere toekomst. Daarbij moet elk directie- en managementteam kansen voldoende benutten én bedreigingen afdoende beperken.

Centraal in deze cursus staat de essentie van ‘waardemanagement’: het creëren én beschermen van waarde voor belangrijke stakeholders. Veel financials associëren ‘waarde’ primair met rendement, nettowinst, kasstromen, etcetera.

Bij “integrated reporting” gaat het echter ook om vele andere aspecten waar stakeholders waarde aan hechten; denk aan: innovatie, privacy, veiligheid, rechtmatigheid, klantgerichtheid, duurzaamheid, integriteit en continuïteit. In de praktijk moeten beslissers daarom steeds conflicterende belangen afwegen.

Tijdens de cursus leer je om de vertaalslag te maken naar jouw organisatie. Je staat stil bij jouw rol en die van anderen in het proces. Of je nu het gestructureerd omgaan met kansen en bedreigingen wilt gaan invoeren of de bestaande benaderingen wilt optimaliseren, in deze tweedaagse cursus krijg je daartoe voldoende handvatten aangereikt.

Programma

Dag 1

 • Holistisch omgaan met kansen en bedreigingen in de praktijk
 • Heldere visie en kernwaarden als onmisbare basis
 • Identificeren en wegen van kansen en bedreigingen
 • Zorgen voor effectieve beheersmaatregelen

 

Dag 2

 • Monitoren van ‘in control’
 • Communiceren over kansen en bedreigingen
 • Verankering in de organisatie
 • Voortdurend optimaliseren

Klik hier voor een uitleg van het volledige programma.

Programma

Dag 1

Holistisch omgaan met kansen en bedreigingen in de praktijk
Tijdens de inleiding over ERM wordt het belang van het ‘in control’ zijn van een organisatie toegelicht. Je krijgt een helder beeld van de basisstappen en de praktische voordelen van een geïntegreerde benadering van kansen en bedreigingen.

Heldere visie en kernwaarden als onmisbare basis
Bij dit onderdeel staat centraal wat degenen die het voor het zeggen hebben binnen de organisatie vooral verstaan onder ‘waarde’ en welke belangen volgens hen ten koste mogen gaan van welke andere belangen.

Identificeren en wegen van kansen en bedreigingen
De docent gaat uitgebreid in op de vraag hoe je de kansen en bedreigingen voor de organisatie adequaat in beeld kunt brengen aan de hand van verschillende methoden voor classificatie en weging. Hierbij staan de belangen van belangrijke belanghebbenden voorop.

Zorgen voor effectieve beheersmaatregelen
Je krijgt inzicht in de verschillende strategieën voor het omgaan met kansen en bedreigingen. De docent gaat in op het belang van het afwegen van mogelijke pro’s en cons bij het ontwerpen, uitvoeren, evalueren en verbeteren van de beheersmaatregelen. Naast “hard controls” gaat het hierbij vooral ook over “soft controls”.

Dag 2

Monitoren van ‘in control’
Aan de orde komen de vele manieren om de mate van “in control” van de organisatie te monitoren, zoals “continuous monitoring”, collegiale toetsing, interne audits, externe beoordelingen, etcetera.

Communiceren over kansen en bedreigingen
De docent gaat nader in op praktische vragen over interne informatieverschaffing en externe verantwoording over successen, incidenten, kansen en bedreigingen.

Verankering in de organisatie
Dit onderdeel gaat over het belang van een passende organisatiecultuur, van de balans tussen verantwoordelijkheden en bevoegdheden en van de competenties en intenties van de leidinggevenden.

Voortdurend optimaliseren
Centraal staat hier de samenwerking tussen experts, die de beslissers binnen de organisatie ondersteunen bij hun besluitvorming. De docent besteedt ook aandacht aan governance-aspecten, zoals in hoeverre die specialisten een adviserende dan wel voorschrijvende rol hebben.

Praktische informatie

Praktische Informatie

Prijs: €1495,- (excl. btw)

Looptijd:  2 dagen 10.00-17.00 uur of van 13.30-21.30 uur

PE-punten: 12

Niveau: hbo

Locatie: Buitenplaats de Heiligenberg, Leusden

Doelgroep: De cursus is waardevol voor financieel managers, financieel directeuren, financieel controllers, business controllers, risicomanagers, accountants (in business), adviseurs, compliance officers en kwaliteitsmanagers.

Docenten: Drs. Marinus de Pooter RA CMA CFM CCS CIA CRMA GRCP GRCA

 

Studieadvies

Studieadvies

Heb jij vragen over deze cursus? Onze studieadviseur helpt je graag bij het beantwoorden van je vragen.

Toch op zoek naar iets anders?

De HOFAM (QC) is de enige opleiding Business Controller in Nederland waarbij je werkt aan kennis, inzicht en vaardigheden. Het is een uitgebreide opleiding waarbij je financiële kennis verdiept, bedrijfskundige kennis verbreedt en je werkt aan professionele vaardigheden om te groeien tot een succesvolle business partner. Met deze opleiding behaal je de veelgevraagde QC-titel.

 • Word een volwaardig strategische gesprekspartner
 • Combinatie van financial control, business control en professionele vaardigheden
 • Leer van de beste vakspecialisten

Organisaties zien steeds vaker het belang van Performance Management, ofwel het sturen op prestaties en competenties van medewerkers in lijn met de strategie van de organisatie. En als het managementteam dan besluit om een goed werkend systeem op te richten, ben jij als financial vaak als eerste betrokken.

 • Stimuleer gewenst gedrag in de organisatie voor betere bedrijfsresultaten: stuur op prestaties en competenties
 • Implementeer Integraal Performance Management en verbeter de KPI structuur in jouw organisatie.
 • Rapporteer sneller en dus met actuelere stuurinformatie.
 • Je bent voorbereid op de rol van business partner in jouw organisatie.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van NIVE Opleidingen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, productaanbod, aanbiedingen en ontvang tips & tricks van docenten.

Plan een adviesgesprek