Digital Finance

Het begrijpen en kunnen gebruiken van data is een essentiële vaardigheid geworden voor financials. Ben jij in staat om data op de juiste manier te gebruiken en bij te dragen aan het realiseren van groei, innovatie en concurrentievoordeel?

 • Hoe kun je (nog meer) betekenis geven aan data?
 • Hoe kunnen data-analyse en dashboards de groei van jouw organisatie bevorderen?
 • Hoe kun je bijdragen aan een data gedreven besliscultuur?

De digitale transformatie zorgt voor een fundamentele verandering van operationele processen, businessmodellen, waardeproposities en klantinteractie. Ondanks de vele definities die er zijn van digitale transformatie, is één ding zeker: het heeft impact op organisaties én op jou.

 • Wil jij de koppeling maken tussen finance & IT?
 • Wil jij met jouw financiële vaardigheden (meer) waarde toevoegen aan de digitalisering in jouw organisatie?
 • Wil jij handvatten voor succesvolle vormgeving en implementatie van digitale transformatie?

We hebben te maken met een sterk toenemende hoeveelheid bedrijfsdata die continu beschikbaar moet zijn, opkomende cybercriminaliteit en steeds strenger wordende wet- en regelgeving rond beveiliging van privacygevoelige gegevens. Hoe zorg je dat je de betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de bedrijfsgegevens kunt borgen in een meer en meer geautomatiseerde omgeving? En hoe regel je dat in relatie tot mobiel werken en de groeiende adoptie van Cloud computing?

 • Verwerf inzicht in relevante en actuele dreigingen, kwetsbaarheden en risico’s bij het digitaal beschikbaar maken van bedrijfsgegevens
 • Weet praktisch rekening te houden met de kaders van privacy wetgeving (AVG)
 • Analyseer de effecten van mobiel werken en cloud computing
 • Krijg inzicht in de organisatorische en communicatieve aspecten van informatiebeveiliging
 • Denk mee over de inrichting en toetsing van systemen en het beperken van risico’s
 • Praktische handvatten: tijdens de cursus werk je aan risicoanalyses en het opstellen van normen/maatregelen voor jouw organisatie
 • Bediscussieer de rol van de controller omtrent datasecurity en privacywetgeving en ontwikkel hier een visie op

Op 29 oktober organiseren wij voor de zevende keer het NIVE Controllerscongres! De digitale transformatie heeft een enorme impact op Finance. Technologische ontwikkelingen en toepassingen volgen elkaar snel op en roepen de vraag op ‘moeten we er iets mee en zo ja, wat dan?’ Wordt geïnspireerd door onze keynote spreker Deborah Nas en andere experts en verken samen met jouw vakgenoten de mogelijkheden.

 • Het netwerkcongres dat inspireert
 • Ontmoet meer dan 250 vakgenoten
 • Volg kennissessies en interactieve workshops

Plan een adviesgesprek