Albert Kraaij: ‘Een besluit moet goed zijn voor je bedrijf én voor de planeet’

Een business case berekenen die positief is op zowel financieel gebied als op duurzaamheidsvlak; bedrijven willen of moeten het steeds vaker. Het kán ook, is de overtuiging van Albert Kraaij. Met zijn ervaring als controller en met expertise in ondernemerschap en innovatie, heeft hij een manier gevonden om te kwantificeren of een beslissing niet alleen winstverhogend kan zijn, maar tegelijkertijd ook bijdraagt aan één of meerdere van de Sustainable Development Goals (de SDG’s).

Een combinatie van finance, duurzaamheid en innovatie: kan dat eigenlijk wel? Absoluut! Ex-controller Albert Kraaij bewijst het. In zijn huidige functie als docent Ondernemerschap en Retailmanagement op de Haagse Hogeschool én als PhD-student met een onderzoek over ‘Frugal Business Model Innovation’ (slim innoveren met minder) aan de Erasmus Universiteit, brengt hij het beste van die drie werelden samen.

Met zijn ‘Positieve Financiële en Duurzaamheids Business Case Berekening’ heeft hij een tool ontwikkeld waarin controllers niet alleen naar de financiële kant van data kijken, maar ook meteen het duurzaamheidaspect binnen de SDG’s kunnen kwantificeren.

De rol van een financial in het verduurzamen van de organisatie

Hoe kunnen organisaties beslissingen nemen die niet alleen goed zijn voor het bedrijf, maar ook voor de planeet? Kraaij: “Controllers hebben een cruciale rol bij grote beslissingen in bedrijven. Zij nemen de beslissingen niet zelf, maar hebben hier wel een grote invloed op. Controllers leveren namelijk de data en doen vaak de presentaties waarin bijvoorbeeld de doorrekening zit van verschillende voorstellen. Ik wil graag dat we betere beslissingen nemen en dat de controller de data aanlevert waardoor we dat kunnen doen.”

Die betere beslissingen bestaan volgens Kraaij uit twee dimensies. “Enerzijds wil je het financieel goed doorrekenen: wat zijn de financiële consequenties van de beslissing voor de toekomst van het bedrijf? Hoe blijven we de concurrentie voor? Op welke manier behouden we onze continuïteit?” legt hij uit. “Maar anderzijds wil je weten wat de gevolgen van die beslissing zijn voor onze planeet. Welk verschil ga je ermee maken? In mijn ogen heb je als controller de edele taak om het financiële én het duurzaamheidsstuk allebei te kwantificeren en te presenteren aan de beslissers.”

Rekenen in de Sustainable Development Goals

En dat is precies wat je met de door Kraaij ontwikkelde tool kunt doen. “Je neemt uiteraard pas een beslissing als je op financieel vlak een positieve business case hebt”, legt hij uit. “Maar je wilt ook een positieve business case op het gebied van duurzaamheid. Dit is mogelijk door te rekenen met de door de VN vastgestelde duurzaamheidsdoelen, ofwel de SDG’s. Deze doelen zijn heel breed gesteld. Als je iets goeds doet voor de planeet of voor de mensen op de planeet, dan past het altijd wel in één van die SDG’s. De vraag is hoeveel je bijdraagt. Met mijn tool is het mogelijk om de verwachting rondom duurzaamheid van de te nemen beslissing kwantificeerbaar te maken.”

“Naast de SDG’s hebben bedrijven tegenwoordig ook te maken met wetgeving omtrent duurzaamheid. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een richtlijn die bedrijven met een bepaalde grootte vanaf 2024 verplicht om over de bijdrage aan een betere wereld te rapporteren. Mijn tool is daar een goed hulpmiddel voor.”

Is duurzaam duur of geeft het ook kansen?

Nu is er nog vaak de angst dat een duurzamere aanpak het eindproduct alleen maar duurder maakt. Maar niets is minder waar, weet Kraaij uit eigen ervaring te vertellen. Als voorbeeld noemt hij de ‘Healthy Seas Socks’, waar hij een tevreden klant van is. “Een deel van het materiaal waarvan deze sokken zijn gemaakt, komt van visnetten die van de oceaanbodem gehaald zijn”, legt hij uit. “Schaf je als consument een paar van deze sokken aan, dan help je indirect mee om de oceanen schoner te krijgen. Voor veel consumenten zal dit een extra reden zijn om het product te kopen.”

Het schoonmaken van de oceaanbodems is gelinkt aan SDG 14. SDG 14 is gericht op bescherming en duurzaam gebruik van zeeën en oceanen. Kraaij: “De controller kan zijn expertise in deze casus gebruiken om te kwantificeren hoeveel vierkante meter oceaanbodem er wordt schoongemaakt als je bijvoorbeeld duizend paar sokken verkoopt. Combineer je deze informatie met de financiële prognose, dan leidt dat tot scenario’s om tot een optimale situatie te komen. Een situatie waarbij je als bedrijf de juiste balans vindt tussen positieve financiële opbrengsten aan de ene kant en de positieve bijdrage aan de SDG’s aan de andere kant. Daarnaast behaal je door over dit proces te rapporteren gelijk de kern van de nieuwe wetgeving.”

Wil je graag weten over wat jij kan betekenen in de koppeling tussen duurzaamheid en controlling? Met de HOFAM ontwikkel je jezelf tot een volwaardig gespreks- en sparringspartner voor het management. Zo verdiep je je onder andere duurzame business modellen en hoe je kan denken als een ondernemer. 

Download de brochure

Wil je liever specifieke kennis opdoen over duurzaamheid voor financials? Met onze cursus ‘financial met impact op duurzaamheid‘ ga je aan de hand van voorbeelden uit zowel de praktijk als theorie zelf aan de slag om jouw duurzame impact als financieel professional te vergroten.

Download de brochure