“Als je kunt rekenen, reken dan niet op mij!”

Lean management & Control

Een column van Vincent van Dijk, docent aan de cursus Lean Management & Control

“Zomaar een situatie….sta je met je vrienden in de kroeg, wordt het steeds gezelliger, begint iemand ineens over een aanstaande verhuizing of een ‘doe-het-zelf’ bouwproject met het verzoek om hulp. Gelukkig is er op zo’n moment vaak wel een gevatte grappenmaker aanwezig die iets roept in de trant van: “Leuk! Maar als je kunt rekenen, dan reken je niet op mij! Biertje iedereen??”

Ook op de werkvloer van de financiële afdeling heb ik de opmerking ‘reken dan niet op mij’ meerdere keren voorbij horen komen. Vooral als een ‘ad-hoc verzoekje’ wordt ingediend vanuit het hoger management of een andere afdeling.  Waar ‘rekenen’ en ‘de financial’ onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, elkaar op het lijf geschreven lijken, is er naar mijn mening een mooi actueel vraagstuk op het vlak van ‘rekenen op’ en ‘de financiële kolom.’

In de dagelijkse praktijk zie ik veel veranderingen die invloed hebben op de manier van werken van financials. Enkele waarnemingen:

  • Oprukkende automatisering is binnen een stijgend aantal organisaties steeds meer regel dan uitzondering. Google bijvoorbeeld op ‘robotisering’ en je merkt dat ook dit thema steeds meer voet aan de grond krijgt.
  • Geïntegreerde bedrijfsvoering was lange tijd een vies woord, maar is nu aan de orde van de dag. De ‘cilinder-denkende’ financial behoort tot het verleden.
  • De roep om de F&C medewerker als ‘gesprekspartner van de business’ maakt dat klantgericht werken de norm is. We zullen als financial dus naar buiten moeten treden en het gesprek aangaan met onze omgeving.
  • De gereedschapskist waaruit de financial kan kiezen om het werk gedaan te krijgen, bestaat uit steeds meer en vooral ook nieuwe ‘tools’.

De ontwikkelingen die gaande zijn noodzaken de financial om na te denken over zijn of haar toegevoegde waarde in de toekomst.

De veranderingsbereidheid van de financiële omgeving

Het is een feit dat de financiële omgeving aan verandering onderhevig is. Of de financiële omgeving zich nu bij uitstek kenmerkt door verandergezindheid en intrinsieke motivatie om te veranderen, betwijfel ik. De ervaring leert dat alle (ook de toekomstige) veranderingen grote impact hebben op de manier van werken. Dit geldt voor de totstandkoming van producten en diensten, maar ook voor de klantwensen ten aanzien van het eindproduct of de dienstverlening.

‘Het in verandering zijn’ is de nieuwe norm. Verandering is niet het doel op zich, maar is een middel om te verbeteren en continu tegemoet te (blijven) komen aan de toegevoegde waarde die van u als financial wordt verwacht.

Deze toegevoegde waarde wordt ervaren door de afnemer van de output. Maar wie is dat nu eigenlijk en wat wil die van mij? Hoe moet mijn proces er dan uitzien? Wat heb ik nodig om dat proces goed te laten functioneren? Als ik blijvend wil veranderen zal ik toch ook de ‘mindset’ van de medewerkers moeten veranderen. Wat is dan de rol van de leidinggevenden? Wie stuurt nu eigenlijk waar op? Procesgericht sturen en functionele aansturing? Gericht veranderen aan de hand van data? Verspillingen en defecten tot het verleden laten behoren, klantgericht werken en de ideeën en mogelijkheden van de medewerkers centraal stellen en optimaal benutten. Mooi streven, maar hoe doe ik dat?

Het zijn zomaar wat vragen, die dominant zijn in het vraagstuk over de toegevoegde waarde van de toekomstige financial. De wereld zal blijven veranderen, steeds sneller. Jij als financial maakt daar onderdeel vanuit, of je dat nu wilt of niet. En als je denkt dat de financiële omgeving vanzelf wel mee verandert dan zou ik eigenlijk tegen je willen zeggen: “Als je kunt rekenen,…..”

In de cursus Lean Management & Control staat bovenstaande situatie centraal. Ik nodig je van harte uit om deel te nemen aan deze cursus. Laten wij gezamenlijk onze kennis en vaardigheden vergroten om de veranderingen van de toekomst vorm te geven.

Het eerste deel van de cursus Lean Management & Control wordt verzorgd door Vincent van Dijk. Vincent van Dijk studeerde Organisatiewetenschappen aan de Katholieke Universiteit van Tilburg en Internal Operational Auditing aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Vincent heeft de afgelopen jaren naast verschillende lijnfuncties binnen het P&C veld, ook een aantal grote projecten gedaan bij onder meer de ministeries van Defensie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze projecten waren vaak gericht op procesverandering en –optimalisatie, en sturing en beheersing. Het zich verbreden met Lean Six Sigma was voor Vincent dan ook een logische aanvulling op zijn vaardigheden, interesse en werkzaamheden. Vincent is Lean Six Sigma Black Belt. ‘Vincent kenmerkt zich in zijn dagelijkse werk door de combinatie van mensgericht werken en sturing bieden aan zijn omgeving.’