Betere performance met soft controls

Martijn NuijtenNIVE Opleidingen leidt de controllers van de toekomst op. En daarom houdt zij feeling met zowel de markt als met haar alumni, de controllers van tegenwoordig. Die bevestigen de trend dat de moderne controller steeds meer een adviesfunctie krijgt die de financiële functie overstijgt. En dat vraagt om andere competenties. Martijn Nuijten, Business Manager bij Hofmeier, verzorgt tijdens het NIVE-congres ‘De controller inspireert’ op 15 april 2016 de workshop Betere performance met soft controls. Nuijten: ‘Soft controls versterken hard controls.’

Tekst: Bianca Minkman

Organisaties moeten steeds dynamischer en flexibeler zijn en tijdig anticiperen op marktontwikkelingen. Daarnaast spelen er technische ontwikkelingen die het mogelijk maken dat de zogenoemde cijfermatige hard controls automatisch worden gerapporteerd. Maar als controller ben je dagelijks ook bezig met het beïnvloeden van gedrag. Dit wordt steeds belangrijker waardoor controllers zich in toenemende mate richten op de zogenoemde soft controls. Onder soft controls verstaan we gedragsbeïnvloedende beheersingsmaatregelen gericht op alle medewerkers om organisatiedoelstellingen beter te realiseren.

Intrinsieke motivatie

Voor het controlvak betekent dit dat de nadruk verschuift van rapporteren en analyseren naar adviseren: wat betekenen de cijfers voor onze business? En hoe kunnen we medewerkers zo beïnvloeden dat dit appelleert aan hun intrinsieke motivatie? Om hier meer inzicht in te krijgen, deed Nuijten onderzoek onder honderd Business Unit Managers in het mkb en bij grotere concerns naar het effect van soft controls op de performance van de organisatie. In het onderzoek heeft hij zich gericht op de soft controls creativiteit, autonomie, invloed en leergedrag.

Betere performance

Bewust koos Nuijten voor zijn onderzoek de doelgroep Business Unit Managers in plaats van financials: ‘De Business Unit Managers draaien aan de knoppen. Daarvoor hebben ze cijfers en kengetallen (hard controls) als input nodig. Controllers zijn faciliterend maar tegelijkertijd kunnen ze invloed uitoefenen via soft controls. Andersom kunnen BU Managers ook sturen op soft controls. Als ze slim zijn, doen ze dat ook want uit het onderzoek komt naar voren dat de performance van organisaties daadwerkelijk verbetert door de inzet van soft controls.’

Direct positief effect

Een belangrijke conclusie van Nuijten is dat de soft controls autonomie en creativiteit een direct positief effect hebben op de prestaties van de organisatie. Dat geldt ook voor de soft controls invloed in combinatie met autonomie. Een direct positief verband tussen de factor leergedrag en performanceverbetering van de organisatie is in het onderzoek echter niet direct aangetoond. Dit aspect blijkt meer individueel van belang, mogelijk omdat BU-Managers hun leerbehoefte zelf invullen. Uiteraard is deze factor wel essentieel in aanvulling op de overige soft controls. Nuijten: ‘Er zijn bedrijven die hun managers meer autonomie geven maar tegelijk om meer rapportages vragen. Dan werkt het niet. Het gaat erom dat je de intrinsieke motivatie van je mensen aanwakkert en hen de kans biedt hun werk op hun manier te laten doen. Geef ze vertrouwen en zij zullen je verrassen met onorthodoxe en innovatieve oplossingen. Door verbetermogelijkheden vanuit een integraal perspectief te bekijken, kun je samen meters maken.’

Controller als inspirator

De controller heeft er dus een rol bij: die van inspirator. Hoe kan het beter en slimmer? Wie hebben we daarvoor nodig en hoe pakken we het aan? De controller met een brede blik inspireert zijn organisatie om er het beste uit te halen. Vandaar de keuze voor het thema ‘de controller inspireert’ voor het Controllerscongres van NIVE. Wilt u ook inspiratie opdoen over actuele ontwikkelingen in het controllersvak zoals Lean, IT en uiteraard soft controls? Bekijk dan het programma op http://www.controllerscongres.nl/en verzeker u van uw plaats!

U kunt ook de cursus Soft Controls volgen bij NIVE Opleidingen.