Boek van de maand: ‘Pleidooi voor het kapitalisme’

Elke maand presenteren wij de rubriek ‘Het boek van de maand’. Met deze maand aandacht voor het boek, Pleidooi voor het kapitalisme door Ton Appels. In dit boek breekt Ton Appels een lans voor dit systeem dat tegenwoordig wederom door velen vaak fel wordt bekritiseerd. De ongeëvenaarde economische groei en welvaart die het kapitalisme in de geschiedenis heeft gebracht, wordt met talrijke praktijkvoorbeelden aangetoond, waarna dit succes theoretisch, op basis van de inzichten van een aantal van de grootste economen vanaf Adam Smith, wordt verklaard.

Het kapitalisme is tevens nauw verbonden met vrijheid, maakt beleid om welzijn te vergroten mogelijk, en steunt op meritocratische principes uitgaand van het individu en niet van allerlei collectivistische groepsidentiteiten. De overheid als alternatief voor het kapitalisme is in veel gevallen slechter, soms op dramatische wijze. Ook bij het oplossen van grote hedendaagse problemen zou men er goed aan doen de enorme kracht van het kapitalisme daar waar mogelijk te benutten.

Ton Appels (1956) is cum laude afgestudeerd in de bedrijfseconomie met afstudeervak Openbare Financiën aan de Katholieke Hogeschool Tilburg. Vervolgens is hij daar gepromoveerd op het proefschrift Political Economy and Enterprise Subsidies (inclusief 1 jaar aan het Wissenschaftszentrum Berlin). Daarna heeft hij een kleine 25 jaar in het bedrijfsleven gewerkt bij en als zelfstandig consultant en interimmanager. De laatste jaren van zijn werkzame leven heeft hij in het hoger onderwijs gedoceerd, o.a. aan de Universiteit van Tilburg. De combinatie van academische vorming in bedrijfseconomie, algemene / politieke economie en praktijkervaring in het bedrijfsleven vormt de grondslag voor dit boek.

Bestellen

Heb je na het lezen van deze recensie interesse om dit boek aan te schaffen?

 

Boek bestellen