To consolidate or not to consolidate, that’s the question!

Geschreven door drs. S.N. Betting RA

De versregel “To be, or not to be (that is the question)” komt uit William Shakespeares Hamlet (Act III, Scene I), geschreven omstreeks het jaar 1600. Het is één van de meest aangehaalde citaten uit de wereldliteratuur en ook het bekendste fragment uit de monoloog van Hamlet.

Geparafraseerd betekent het gedicht ongeveer het volgende: “De vraag is: is het beter om te leven dan wel dood te zijn? Is het nobeler om geduldig alle onheil te ondergaan die het lot je toewerpt of valt het te verkiezen om de strijd tegen alle zorgen te beëindigen door gewoon jezelf te doden?”

De monoloog heeft de aard van een aporie, want hij eindigt niet met een conclusie en de protagonist blijft met zijn twijfel zitten over de actie die hij moet ondernemen.

“En wat heeft dit te maken met consolideren?”, hoor ik je denken, meer dan je denkt!

 Als controller van een (inter-) nationale onderneming moet je ageren, handelen, anticiperen of bewust nalaten en iedere dag keuzes maken. Gaan we door met ons huidige koers en onze huidige kapitaalverhoudingen of is het tijd om een andere koers te varen die meer voorspoed met zich meebrengt.

Een onderneming consolideren

Als men een onderneming consolideert, niet omdat het kan maar omdat het moet, worden alle activa en verplichtingen opgenomen in de jaarrekening van het groepshoofd. Alle opbrengsten en kosten worden integraal opgenomen in de resultatenrekening van het groepshoofd. Heeft men niet de volle 100% in bezit dan volgt daar een kleine correctie in het eigen vermogen en in de resultatenrekening. Bij positieve resultaten en dito vermogenspositie heeft geen enkele controller moeite om dit te consolideren maar bij een kerend tijd wil men wel anders.

Kapitaalbelangen tegen het licht houden

Volgens de geleerden staat de volgende recessie al voor de deur en er is geen ontkomen aan. Misschien een mooi moment om alle kapitaalbelangen zoals groepsmaatschappijen, dochtermaatschappijen, geassocieerde deelnemingen, overige deelnemingen en beleggingen maar ook samenwerkingsverbanden al dan niet gegoten in een juridische schil tegen het licht te houden. De techniek beheersen is er één, de techniek juist toepassen en plaatsen in de bedrijfsstrategie is een andere. Maar krijg je ook de juist situatie voorgespiegeld, fraudes waarbij gerommeld is met kapitaalbelangen kunnen boekenkasten vullen.

Terug naar Shakespeare

Terug naar Shakespeare, vrij vertaald in het Nederlands:

Wie zou dit alles verdragen, zweten en kreunen onder een ellendig bestaan (recessie?)

als niet de dreiging van wat achter de dood komt er was (faillissement?),

het onontdekte land waar geen reiziger uit weerkeert (surséance van betaling?)

verwart ons en maakt ons zwak,

zodat we liever de lasten dragen die we kennen dan het onbekende tegemoet te gaan (weten we wel hoe al onze kapitaalbelangen verwerkt moeten worden?).

Zo verlamt het geweten ons tot lafaards,

en zo wordt gezonde daadkracht verziekt door bleek gepieker

en lopen grootse ondernemingen op niets uit.

Kennis over consolideren bijspijkeren?

Wil je meer weten over de equivalentieconsolidatietechniek, de specifieke regels rond BW 2 Titel 9 408, uitzonderingen bij wet op consolidatie en nog veel meer, aarzel niet neem drie dagen vrij van de onderneming en laat je kennis op het gebied van consolidatie bijspijkeren bij NIVE Opleidingen en blijf meester van jouw eigen toekomst. Volg de cursus Consolidatie en de verwerking van overnames.

—–

Over Stefan Betting

Stefan Betting is Register Accountant en eigenaar oprichter van PROFEDA. Een organisatie gericht op training en advies aan accountants- advocaten en notariskantoren. Betting is kerndocent en examinator (Internationale) Externe Verslaggeving aan de Nyenrode School of Accounting & Controlling en is auteur van tientallen publicaties.

Stefan doceert meer dan 200 dagen per jaar met een gemiddelde waardering van een 8,7. Hij combineert expertise met een interactieve en directe presentatie stijl. Stefan heeft meer dan 20 jaar ervaring met het geven van trainingen, masterclasses en cursussen op het gebied van externe verslaggeving.