Controllers in roerige tijden

Niets is meer normaal vandaag de dag. Een rollercoaster van pandemische besmettingen met van overheidswege genomen maatregelen die nooit eerder getoonde gevolgen voor organisaties meebrengen. Hoe ga je daar je businessmodellen mee in de lucht houden? Niet alleen voor de evenementen, horeca en reisbranche maar ook voor ondernemingen uit de zakelijke dienstverlening, handel en industrie is het managen van grote veranderingen niet eenvoudig, om niet te zeggen heel erg problematisch! En controllers moeten met deze stormen meebewegen om adequate informatievoorziening naar alle beslisniveaus binnen hun bedrijf op peil te houden.

Groeiende behoefte aan proactief meedenkende financials

Dit geeft urgentie aan, ondanks of beter, dankzij de crisis: Er is een groeiende behoefte aan proactief meedenkende financials die zich als BusinessPartner positioneren. Iemand om mee te sparren en op zoek te gaan naar de beste oplossingen om uit een wirwar van uitdagingen en een kluwen van problemen te komen. Het financiële vakgebied maakt sowieso een evolutie door. Wetenschappelijk onderzoek van BDO (APQC-benchmark) laat zien dat puur administratieve activiteiten in de komende jaren ruim zullen halveren. Door vergaande automatisering en robotisering van financiële mutaties in de boekhouding zal van het boekhoudgedeelte alleen nog de inrichting van financiële processen en het controleren van de uitkomsten overblijven. De tijd die vrijkomt zal mede kunnen worden geïnvesteerd in verbetering van de interne verslaglegging, de analyse en oordeelsvorming en de communicatie met beslissers in de organisatie.

Spin in het web

Om deze rol te kunnen vervullen zal de traditionele financieel medewerker getransformeerd moeten worden naar een communicatieve spin in het web. Allereerste vraag is: snapt de financial de business? Want daar ligt het antwoord op de nieuwe rol die omarmd moet worden. Die business ligt in eerste instantie bij de waardecreatie van de organisatie. Financiën zijn daarbij zeer reactief en de oorzaken van financiële geldstromen moeten worden gevonden bij klanttevredenheid, kwaliteit van de producten en dienstverlening, competenties van medewerkers en de mate van motivatie in het uitvoeren van de businessprocessen. Door juist deze zaken in de informatievoorziening boven water te krijgen zal de controller aan gewicht winnen en cruciale zaken voor de bedrijfsvoering aan het licht brengen.

Financiële Analyse 2.0

Ben jij geïnteresseerd in de transformatie van de financiële functie binnen jouw bedrijf dan ben je van harte welkom bij onze cursus Financiële Analyse 2.0. Financiële Analyse blijkt verder te gaan dan het maken van een paar sommetjes. Voorspellende analyses vragen meer van jouw inlevingsvermogen in de kritieke factoren die het succes of falen van jouw organisatie gaan verklaren. Door de juiste verbanden te zien en correlaties te leggen tussen oorzaken en gevolg ga je de BusinessPartner rol vervullen waar jouw onderneming behoefte aan heeft.

Drs. Hinrich C.A.  Slobbe
Docent cursus Financiële Analyse 2.0