Duur

6 dagen

van 10:00 tot 17:00 uur
Niveau
HBO (+)
33 PE-uren
Investering
€ 2.495 exclusief BTW Incl. horeca- en lesmateriaal kosten.

NIVE Alumni ontvangen 10% korting. Bekijk de voorwaarden.
Data en locatie
 

Corporate Finance

Breng uw financiële functie op hoger niveau
 • Gevorderde kennis en vaardigheden voor het nemen van financierings- en investeringsbeslissingen in een complexe organisatie.
 • Het effectief managen van financieel beleid en financiële risico’s in de organisatie.
 • Een compleet programma voor de senior financial in zowel profit als semi-publieke organisaties.

Meer informatie? Download de brochure

Downloaden

Beschrijving

Het effectief opstellen van financieel beleid en het nemen van gedegen financiële beslissingen vergt gevorderde kennis en praktijkervaring van Corporate Finance. Corporate Finance is het vakgebied dat een bredere kijk biedt op de verschillende aspecten in de steeds complexer wordende financiële functie.

De cursus Corporate Finance van NIVE Opleidingen is een praktische verdieping op de door u verworven kennis tijdens uw financiële (post-)hbo of academische vooropleiding. Tijdens de cursus komen onderwerpen aan bod die uw kennis en vaardigheden voor het maken van financierings- en investeringsbeslissingen verder versterken. Het is een compleet programma, gericht op het zetten van die extra stap in uw financiële functie.

Onderwerpen die tijdens de cursus aan bod komen:

 • Het bepalen en waarderen van kasstromen die op ongelijke momenten vrijkomen.
 • Het met kasstroomtechnieken waarderen van (projecten binnen) een onderneming en van vermogenstitels (aandelen en obligaties) die voor de financiering nodig zijn.
 • De werking van financiële markten.
 • Het bepalen van de vermogenskostenvoet van een (project binnen een) onderneming, rekening houdend met het risico.
 • Wat is de ideale vermogensstructuur van uw organisatie?
 • Keuzes die u kunt maken bij de vermogensstructuur voor de financiële planning.
 • Het managen van financiële risico’s.
 • Wat credit risk en credit rating precies inhouden.
 • De markt voor private equity, samen met het onderwerp value based management.
 • Rente-, krediet-, valutarisico en de werking van derivaten.

Werkwijze

De cursus Corporate Finance is onderdeel van de opleiding Treasury Management van NIVE Opleidingen. De cursus bestaat uit 6 lesdagen, verdeeld over een periode van ruim 2 maanden. Het niveau van de cursus is hoog. Een goede voorbereiding voorafgaand aan de lesdagen is daarom vereist.

Er is mogelijkheid het programma met een schriftelijk examen af te ronden. Echter, dit is niet verplicht voor het behalen van het certificaat en de pe-uren. Indien u het examen met goed gevolg aflegt, krijgt u vrijstelling bij het eventueel volgen van de volledige opleiding Treasury Management bij NIVE Opleidingen. De eerste keer meedoen aan het examen aansluitend op de cursus is kosteloos.

Het lesmateriaal bij de cursus bestaat uit een syllabus en het boek “Principles of corporate finance” van Brealy en Myers. U krijgt het lesmateriaal voorafgaand aan de cursus thuisgestuurd.

Tijdens de cursus maakt de docent gebruik van een case study om de begrippen en concepten op praktische wijze inzichtelijk te maken.

Voor wie

Ondank de praktische insteek van de cursus Corporate Finance, is het programma op universitair niveau. U dient dan ook in bezit te zijn van een financiële (post)hbo of academische vooropleiding. De cursus is gericht op financials, business controllers, financieel directeuren, cash managers en treasurers, die hun kennis van corporate finance willen verdiepen en verbreden.

Ook voor semi-publieke organisaties als woningcorporaties, ziekenhuizen, zorginstellingen en onderwijsinstellingen is corporate finance in toenemende mate van belang.

Startdata cursus

incompany
Incompany
individueel
Open

Deze cursus is beschikbaar als incompany en open inschrijving.

Meer over incompany
^