Ontvang €1000,- opleidingsbudget van de overheid via het STAP-budgetLees hier meer over de regeling

Corporate Finance

Breng je financiële functie naar een hoger niveau

Corporate Finance is het vakgebied dat een bredere kijk biedt op de verschillende aspecten in de steeds complexer wordende financiële functie. Deze cursus biedt een praktische verdieping op de kennis die je eerder hebt opgedaan tijdens een financiële (post-)hbo of academische vooropleiding. Tijdens de cursus komen onderwerpen aan bod die je kennis en vaardigheden voor het maken van financierings- en investeringsbeslissingen verder versterken.

 

 

In het kort

 • Gevorderde kennis en vaardigheden voor het nemen van financierings- en investeringsbeslissingen in een complexe organisatie.
 • Effectief managen van financieel beleid en financiële risico’s in de organisatie.
 • Compleet programma voor de senior financial in zowel profit als semipublieke organisaties.

Wat kan ik verwachten?

Meer informatie over de cursus

Het effectief opstellen van financieel beleid en het nemen van gedegen financiële beslissingen vergt gevorderde kennis en praktijkervaring van Corporate Finance. Corporate Finance is het vakgebied dat een bredere kijk biedt op de verschillende aspecten in de steeds complexer wordende financiële functie.

Deze cursus biedt een praktische verdieping op de kennis die je eerder hebt opgedaan tijdens een financiële (post-)hbo of academische vooropleiding. Tijdens de cursus komen onderwerpen aan bod die je kennis en vaardigheden voor het maken van financierings- en investeringsbeslissingen verder versterken. Het is een compleet programma, gericht op het zetten van die extra stap in  je financiële functie.

Een aantal onderwerpen die aan bod komen: kasstromen, kasstroomtechnieken, werking van financiële markten, vermogenskostenvoet, ideale vermogensstructuur, managemen van financiële risico’s, credit risk, credit rating en nog veel meer.

 

Programma

De cursus Corporate Finance is onderdeel van de opleiding Treasury Management van NIVE Opleidingen. De cursus bestaat uit 6 lesdagen, verdeeld over een periode van ruim 2 maanden. Het niveau van de cursus is hoog. Een goede voorbereiding voorafgaand aan de lesdagen is daarom vereist.
Onderwerpen die aan bod komen: kasstromen, kasstroomtechnieken, werking van financiële markten, vermogenskostenvoet, ideale vermogensstructuur, managen van financiële risico’s, credit risk, credit rating en nog veel meer.

Klik hier om het volledige programma te bekijken.

Programma

Dag 1

 • Inleiding ondernemingsfinanciering
 • De rol van de financiële manager
 • Agency theory (principaal – agent)
 • De waardering en selectie van projecten in een onderneming
 • Marktwaarde van aandelen
 • Kasstromen, Free Cashflow, toepassen NCW-regel

Dag 2

 • Rendement
 • Risico en risicomaatstaf
 • Vermogenskosten
 • Verwerking van informatie op vermogensmarkten
 • De Efficiënte Markt Hypothese
 • Six lessons of Market Efficiency

Dag 3

 • De optimalisatie van de vermogensstructuur
 • De samenhang van vermogenskosten, vermogensstructuur en ondernemingswaarde
 • Toepassing van theorie en methoden in een case study

Dag 4

 • Fusie en Overname: horizontaal, verticaal, conglomeraat
 • Waardebepaling van de onderneming

Dag 5

 • Credit risk / Credit rating / ratio’s
 • Bazel en de banken: kapitaalvereisten
 • Private equity & Venture capital
 • Opfrissen van eerder behandelde stof
 • Oefenen van examenopgaven

Dag 6

 • Het managen van rente-, krediet- en valutarisico
 • De werking van derivaten

Praktische informatie

Praktische Informatie

Prijs: € 3.295,- (excl. btw)

Looptijd:  6 dagen van 10.00 – 17.00 uur

PE-punten: 33

Niveau: Hbo+/wo

Locatie: Utrecht

Doelgroep: Ondank de praktische insteek van de cursus Corporate Finance, is het programma op universitair niveau. U dient dan ook in bezit te zijn van een financiële (post)hbo of academische vooropleiding. De cursus is gericht op financials, business controllers, financieel directeuren, cash managers en treasurers, die hun kennis van corporate finance willen verdiepen en verbreden.

Ook voor semipublieke organisaties als woningcorporaties, ziekenhuizen, zorginstellingen en onderwijsinstellingen is corporate finance in toenemende mate van belang.

Docenten:  Rudolf Bosveld

STAP-budget

Je kunt voor deze opleiding een vergoeding aanvragen van maximaal € 1.000 per jaar. Deze vergoeding van de overheid heet het STAP-budget. Met het STAP-budget kun je een opleiding, training of cursus volgen om zo jouw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Vraag de subsidie op tijd aan, minimaal 4 weken voor de start van de opleiding. Lees meer over het STAP-budget en hoe je deze vergoeding moet aanvragen.

Lees meer

Extra's

Studieadvies

Studieadvies

Heb je vragen over deze cursus? Onze studieadviseur helpt je graag bij het beantwoorden van je vragen.

Toch op zoek naar iets anders?

Als medewerker bij een financiële dienstverlener of als financieel verantwoordelijke voor het optimaliseren van geldstromen streef je continu naar een beter rendement. Met deze opleiding verdiep jij je kennis en inzicht van financieel management. Zo kun je nog beter inspelen op actuele ontwikkelingen en krijg je meer controle over investeringen en planningen.

 • Maak verantwoorde investeringskeuzes en stel financiële planningen op.
 • Je kunt financiële informatie controleerbaar houden.
 • Je kunt werken met rente- en valutarisico’s.

De praktijkgerichte Cash Management opleiding gaat over het strategisch optimaliseren van kasstromen, werkkapitaal en liquiditeit en het managen van de diverse risico’s die daarmee samenhangen. Zowel in de context van de profit- als de not for profit sector.

 • Ken alle ins & outs van werkkapitaalmanagement, valutamanagement en rentemanagement.
 • Je hebt inzicht in de jaarrekening, wettelijke regelgeving, de optimale rekeningenstructuur en het betalingsverkeer.
 • Je bent in staat om het betalingsverkeer, geldstromen- en liquiditeitenbeheer goed te laten verlopen.

Plan een adviesgesprek