“De juiste intenties en competenties – uiteindelijk draait het daar om”

De juiste intenties en competenties - Marinus de Pooter

We spraken onlangs met Marinus de Pooter, docent van de NIVE cursus Praktisch risicomanagement. We legden hem enkele vragen voor vanuit de praktijk.

 

Risicomanagement slaat lang niet altijd aan bij organisaties. Hoe komt dat volgens jou?

“Bestuurders en managers beginnen vaak aan formeel risicomanagement, omdat toezichthouders dat van hen verwachten”, aldus Marinus. Hij geeft aan dat het dan al snel een compliance feestje wordt. “Het wordt gedaan, puur omdat het moet. Mensen die erbij betrokken zijn ervaren het als een extra taak naast hun reguliere werkzaamheden. Niet als iets dat hen per se helpt om hun werk beter te doen.” Hij vervolgt: “Risicomanagement standaarden beloven dat enterprise risk management helpt om je doelstellingen beter te halen. Je zou verwachten dat iedereen die daarvoor verantwoordelijk is in de rij staat om daar meer over te weten te komen. Dan is het opmerkelijk dat je bij trainingen, congressen en seminars hoogst zelden bestuurders en lijnmanagers tegenkomt. Je vraagt je dan af of  risicomanagement niet kan leveren wat het belooft of dat het erg slecht verkocht is.”

Wat zouden organisaties beter kunnen doen?

“De meeste mensen associëren risico’s  met zaken die mis kunnen gaan. Een negatieve insteek dus. Velen vinden het al niet fijn om te spreken over zaken die zijn misgegaan. Laat staat dat ze het leuk vinden om van tevoren te gaan nadenken over zaken waar ze last van zouden kunnen krijgen.” Marinus vult aan: “Uiteraard is het erg nuttig om steeds goed vooruit te kijken en om na te gaan wat er op je pad zou kunnen komen. Als goede bestuurder, lijnmanager of projectleider ben je daar voortdurend mee bezig. Alleen kijk je dan net zo goed naar in hoeverre je je kansen moet benutten als naar in hoeverre je je risico’s moet beperken.” Hij legt uit dat de toegevoegde waarde van kans- en risicomanagement vooral ligt in het verbeteren van de besluitvorming. “Als er belangrijke afwegingen moeten worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld bij investeringen of overnames, dan moet je als team de mogelijke pro’s en cons goed afwegen. En dan ben je bezig met kans- en risicomanagement in de praktijk.”

Welke rol kan de controller hierbij spelen?

Volgens Marinus heb je het meest aan kans- en risicomanagement, als je het onderdeel maakt van de dagelijkse bedrijfsvoering. In plaats van een apart systeem te creëren met aparte functionarissen, risicoregisters, risicorapportages, etc. kun je er als organisatieleiding veel beter voor zorgen dat degenen die beslissingen moeten nemen beschikken over passende competenties en uiteraard over de juiste intenties. Hij vervolgt: “Als controller kun je daarbij als spin-in-het-web optreden en ervoor zorgen dat de juiste specialisten er tijdig bij worden betrokken, dat de beslissers beschikken over zoveel mogelijk voorspellende informatie en dat de gehanteerde veronderstellingen ter discussie gesteld worden.” Hij benadrukt het belang van het investeren in goede prognoses, omdat die de te verwachten effecten bevatten van de belangrijkste kansen en risico’s op je organisatiedoelstellingen. Hij sluit af met “Dan kun je als controller echt veel waarde toevoegen!”

 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Klik dan hier voor meer informatie.