Deel II: hoe maak je dynamische besturing bedrijfsspecifiek?

In het eerste deel over de dynamische besturing is stilgestaan bij de bouwstenen. In deze bijdrage staat het bedrijfsactiviteitenmodel, oftewel BAM centraal. Tijdens de cursus Dynamische besturing in de praktijk  maak je jouw eigen bedrijfsspecifieke BAM.

Door: Fred Conijn

Het BAM is een krachtig communicatiemiddel. Het is heel herkenbaar. Ongeacht je rol of functie begrijpt iedereen wat een activiteit omvat. Het toont niet alleen de essentie in de vorm van de belangrijkste bedrijfsactiviteiten, maar ook hoe ze bijdragen aan het succes van de organisatie en hoe ze samenhangen. Je kunt gemakkelijk ‘kritische events’ identificeren en inzoomen op de essentiële details zonder het overzicht te verliezen. De scope van veranderingen wordt transparant door de impact op de activiteiten te beschrijven. Met een BAM maak je het direct praktisch en voorkom je theoretische discussies over de besturing.

Hoe ziet een BAM eruit?
Een BAM is één A-4tje met daarop alle bedrijfsactiviteiten, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen:

  • Primaire bedrijfsactiviteiten waarmee ‘het geld wordt verdiend’. Ze zijn in zwart weergegeven.
  • Specifieke ondersteunende activiteiten die cruciaal zijn om de primaire processen goed te laten verlopen. Zij zijn donkergrijs.
  • Generieke ondersteunende activiteiten: die bij de meeste organisaties van toepassing zijn en die gewoon goed moeten verlopen. Zij zijn lichtgrijs

Hoe maak je een BAM?
Aan de hand van openbare informatie zoals bijvoorbeeld de website van de organisatie, kan gemakkelijk een beeld worden verkregen van wat de belangrijkste activiteiten zijn. Deze worden meestal in een logische volgorde weergegeven. Gekeken wordt wat de activiteiten zijn waarmee geld wordt verdiend. Vervolgens wordt bepaald welke ondersteunende activiteiten cruciaal zijn om de bedrijfsvoering goed te laten verlopen. Voor de generieke activiteiten wordt gebruik gemaakt van de beschikbare standaarden. Level 1 van het BAM is klaar. Aan de hand van documentatie over processen, functies en rollen, wordt level 2 ingevuld. Daarna volgt de belangrijkste stap: met interne experts wordt het concept gevalideerd en gecompleteerd.

De uitdaging is het creëren van een model dat er simpel uitziet en veel betekent voor de gebruikers. Het fungeert als gezamenlijk fundament bij het bedrijfsspecifiek maken van alle bouwstenen van dynamische sturing.

In het volgende en laatste deel beschrijft Fred Conijn hoe de controller aan de slag gaat met data analytics voor het dynamiseren van de besturing.

Cursus Dynamische besturing in de praktijk
Tijdens de 3-daagse cursus Dynamische besturing in de praktijk  maak je jouw eigen BAM. Hiermee ontwikkel je de bedrijfsspecifieke bouwstenen voor jouw organisatie. De opgedane kennis pas je direct toe. Je wordt geïnspireerd door het uitwisselen van ervaringen met vakgenoten. Schrijf je dan ook in voor de volgende ronde in mei!

Fred Conijn is managing consultant bij DynamicControl.NL. Hij is expert op het gebied van besturingsvraagstukken in het kader van standaardisaties, reorganisaties en systeemimplementaties. Hij is de auteur van het boek ‘aan de slag met Dynamic Control’ (genomineerd als managementboek van het jaar) en verzorgt de cursus Dynamische besturing in de praktijk bij NIVE Opleidingen.