Discounted Cash Flow waardering als handvat voor het vaststellen van (financiële) waarde

Iets kan alleen financiële waarde hebben als er het vooruitzicht is op toekomstige (positieve ) vrije kasstromen. Of misschien preciezer: als er een instroom van toekomstige economische voordelen te verwachten is, is er sprake van waarde. Zo ook bij de waardering van ondernemingen/ aandelen in ondernemingen. De waarde is hoger naarmate de risico’s lager zijn. Kasstroomprognoses en risico-inschattingen spelen dan ook een cruciale rol bij waarderingsvraagstukken. Met methoden zoals de Discounted Cash Flow waardering (DCF) of de Adjusted Present Value waardering (APV) is het mogelijk op een constructieve wijze een waardering te maken.

Tijdens onze opleiding Treasury Management leer je onder andere op een gedegen wijze alle ins en outs te verzamelen, interpreteren én analyseren die van belang zijn bij waarderings-, investerings-, financieringsvraagstukken en werkkapitaalbeheer. Het optimaliseren van geldstromen en de liquiditeitspositie staan daarbij centraal. De opleiding tot Qualified Treasurer is ook bij uitstek geschikt voor de financiële manager van middelgrote ondernemingen die zich verder wil bekwamen in zijn vak.

Meer informatie over de DCF-methode en de APV-methode vind je in dit artikel