Eric Wagelaar ziet persoonlijke ontwikkeling als een essentieel onderdeel in de HOFAM opleiding

Persoonlijke ontwikkeling is essentieel in de HOFAM opleiding

In de HOFAM opleiding van NIVE Opleidingen is er ruime aandacht voor het ontwikkelen van jezelf als persoon en als financieel professional. Door aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, kun je jouw rol binnen een onderneming verstevigen en je leert hoe je mensen effectief kunt beïnvloeden. Je wordt een uitmuntende controller door jouw verhaal over de bühne te brengen. Wij spraken één van de docenten, Eric Wagelaar, over de toegevoegde waarde van de aandacht voor persoonlijke ontwikkeling in onze HOFAM opleiding.

Wat maakt persoonlijke ontwikkeling belangrijk voor controllers?

Het vak van controller is gericht op de financiële huishouding van een onderneming. Je kunt je werk als controller leuker en effectiever maken door te weten hoe jij als persoon in elkaar zit. Eric Wagelaar zegt hierover: “Wij laten deelnemers ervaren wie ze zelf zijn. Vervolgens geven we ze tips om effectief te beïnvloeden. Controllers moeten weten waar ze zelf staan en zich goed kunnen verplaatsen in de manier van denken van de gesprekspartner. Dit weten helpt controllers om doelen te realiseren, en toch de relatie met de ander goed te houden.”.

In de HOFAM opleiding heeft persoonlijke ontwikkeling een belangrijke rol

Persoonlijke ontwikkeling is een rode draad door de opleiding. Eric: “Controllers hebben een bijzondere positie in een onderneming, waardoor het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden belangrijk is”. In drie modules is er aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, waarbij aandacht wordt geschonken aan effectief beïnvloeden, jezelf goed leren kennen en presentatievaardigheden. 

Zo krijg jij jouw punten op de agenda

Controllers kunnen met cijfers meer zeggen dan met woorden. Toch is het noodzakelijk om het niet bij de cijfers te laten. “Het is voor controllers wel eens lastig om een punt te maken als onderbouwing van de cijfers. Het kost moeite om de rest van de organisatie geïnteresseerd te krijgen in de cijfers. Voor de controller is het daarom belangrijk om gehoord en gezien te worden om veranderingen doorgevoerd te krijgen” aldus Eric. 

Wat is de taak van de controller?

In de HOFAM opleiding wordt de financiële professional meegenomen in zijn of haar rol als financieel bolwerk binnen een bedrijf. Controllers moeten voor het goed uitvoeren van hun rol een volwaardige gesprekspartner zijn van het management van de organisatie. “Primair schrijven cursisten zich in voor de controllers opleiding. Na afronding van de opleiding zeggen deelnemers dat ze het waardevol vinden dat er ook aandacht is voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.” Controllers krijgen voor zichzelf meer duidelijkheid over hun rol. 

Over Eric

Eric is ondernemerscoach en bedrijfsadviseur – heeft zelf de HOFAM gevolgd – en geeft nu als docent bij NIVE de cursus persoonlijke effectiviteit voor business controllers. Daarnaast geeft hij ook de vakken persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden binnen de HOFAM opleiding.

Wil jij ook jouw rol als controller verder uitdiepen en werken aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling? Bekijk onze opleidingen voor meer informatie of neem contact op met onze studieadviseur Mieke via 033-422 9900.