De finance functie bij Wolter Koops: ‘accuraat, analytisch en kritisch’

De finance functie bij Wolter Koops

Deze keer spreken we met Kevin ter Maten. Net afgestuurd aan de HOFAM opleiding en werkzaam bij Wolter Koops. Wolter Koops is een familiebedrijf dat sinds 1961 actief is in wegtransport. Kleinschalig begonnen, maar in de loop van de jaren uitgegroeid tot een modern internationaal logistiek dienstverlener.

Wat houdt je functie precies in?

‘Een exacte omschrijving van mijn functie is er niet. In mijn functie doe ik van alles en ben ik onder andere verantwoordelijk voor  de financiële administratie binnen onze groep: het opstellen en verzorgen van maandcijfers, het uitvoeren van verschillende boekingen, crediteurenbeheer en het aanmaken van betalingen.’

‘Ook ben ik betrokken bij onze werkplaats waar ik een stuk inkoopmanagement beheer (met als hoofdtaken bijvoorbeeld: inkoopprijzen controleren, leverancierskeuze bepalen e.d.) en meedenk en meepraat over beleid op de werkplaats. Samen met collega’s ben ik bezig om voor onze core business transport en logistiek omzet en klanten te analyseren en  verder uit te bouwen.’

Welke vaardigheden heb je nodig om je werk succesvol uit te kunnen voeren?

‘Vaardigheden die belangrijk zijn voor het succesvol uitvoeren van mijn werk zijn: accuraatheid, analytisch vermogen en kritisch denkvermogen.’

‘In de loop van de jaren ben ik, naarmate ik meer kennis heb opgedaan van de organisatie, steeds meer het geheel gaan bekijken vanuit een helikopter-view. Daarvoor zijn met name analytisch vermogen en kritisch denkvermogen belangrijk.’

Wat doe jij om succesvol te blijven in je functie?

‘Blijven leren en jezelf blijven ontwikkelen. Dit doe ik door mij steeds af te vragen hoe iets beter, sneller of efficiënter kan. Op persoonlijk vlak is dit kennis verkrijgen en op zoek gaan naar nieuwe uitdagingen.’

Hoe weet je dat je in control bent?

‘Ik ben van mening dat je in control bent zodra je op resultaten stuurt. Niet alleen resultaten op financieel gebied, maar ook op operationeel gebied, rekening houdend met de omgeving e.d. Gestelde doelen, vanuit visie/missie en strategie bepaald, dragen hier aan bij. Ik merk dat de organisatie in de afgelopen vijf jaar steeds meer aan het veranderen is, waarbij geprobeerd wordt om meer te sturen op resultaat – en dus in control te zijn.’

Wat is er typerend voor Wolter Koops?

‘Wolter Koops is een familiebedrijf waarin de tweede generatie nu zowel de eigenaar als directie vormt. Het is een logistiek dienstverlener die naast de logistieke kant ook een werkplaats heeft waar de eigen voertuigen volledig in onderhoudsbeheer zijn. Besluit en beleidsvorming vinden plaats in de besloten familiekring en er is sprake van een platte organisatiestructuur.’

Hoe spelen jullie in op de trend van digitalisering?

‘Wij proberen zowel onze boekhouding, facturatie als transportdocumenten zoveel mogelijk te digitaliseren. In de logistiek wordt nog veel gewerkt met papier, denk aan CMR papieren. Elke vrachtwagen is uitgerust met een documentscanner, waardoor transportdocumenten vanuit de vrachtwagen gescand kunnen worden en daardoor direct beschikbaar zijn voor ons en eventueel voor de klant. Uiteindelijk is er nog een stap om de CMR helemaal te digitaliseren, maar deze stap kunnen wij niet volledig zelf maken.’

Welke toekomstige ontwikkelingen zie jij zelf in het vak?

‘Data management wordt denk ik veel belangrijker voor een controller. De analyse en de daar uit vloeiende informatiestroom moet omgezet worden naar bruikbare stuurinformatie. De controller wordt steeds meer een business controller. Verder denk ik dat de “boekhoudfunctie” op termijn gaat verdwijnen door automatisering. Het principe van de blockchain gedachte komt daar wellicht voor in de plaats, waarin kant en klare datastromen met elkaar worden gematcht en alleen bij een disfunctie gecontroleerd en gecorrigeerd moet worden.’

Waarom ben je de HOFAM gaan volgen?

‘Ik wilde mezelf heel graag verder ontwikkelen en ben gaan zoeken naar een studie die mij kon bieden waar ik naar op zoek was – meer kennis vergaren binnen het controllersvlak. De HOFAM is daar in mijn ogen goed geschikt voor en wordt gezien als dé opleiding tot controller. Daarnaast sprak mij de praktische invulling van de lesstof aan. Niet alleen de theorie tot je nemen, maar ook ervaringen, gebeurtenissen uitwisselen en daarover discussiëren.  De docenten uit de praktijk, nauwe samenwerking met groepsgenoten en groepsbrede vragen droegen hieraan bij.’

Aan welk vak in je opleiding heb je het meeste voor je functie?

‘Vrijwel alle vakken zijn nuttig geweest, in sommige gevallen alleen al door met een andere bril naar de functie, bedrijf en activiteit te kijken. Juist vakken die geen raakvlak hebben met mijn huidige functie waren daardoor interessant om te volgen. Bestuurlijke informatievoorziening, financieel management en management accounting zijn geweest de vakken met de meeste raakvlakken.