De finance functie bij Ziekenhuis Gelderse Vallei: ‘sturen op het grotere geheel’

De finance functie bij Ziekenhuis Gelderse vallei

Dit keer zijn we in gesprek met Robert Dominicus, afgestudeerd aan onze opleiding Treasury Management en werkzaam als adviseur financiën, rapportage & analyse bij het Ziekenhuis Gelderse Vallei.

 

Robert, kun je ons vertellen wat je functie precies inhoudt?

Ik werk op de financiële afdeling van Ziekenhuis Gelderse Vallei, een middelgroot ziekenhuis in Ede. Samen met zes collega’s verzorg ik de financial en business control van het ziekenhuis. Mijn functie binnen het team richt zich op de overall control van het ziekenhuis en op treasury.

Mijn werkzaamheden bestaan onder andere uit het uitvoeren van de planning en control cyclus op ziekenhuisniveau (begroten en rapporteren), het maken van een financiële meerjarenplanning, treasury-werkzaamheden (bijv. sturing werkkapitaal en convenanten) en ben ik bezig met het forecasten van opbrengsten en resultaat.

 

Kun je ons een korte beschrijving geven van hoe jouw werkweek eruit ziet?

De werkweek wordt vooral bepaald door een, voor die week, relevant thema. Dat kan bijvoorbeeld de begroting, jaarrekening of maandafsluiting zijn. Wat elke week voorkomt is het sturen op de (verwachte) liquiditeitspositie.

Hierbij een voorbeeld van een week waarin begrotingen een rol spelen. Tijdens die begrotingsperiode reken ik de diverse ontwikkelingen door, zorg ik ervoor dat het financieel kader compleet is en dat deze correct in de begroting terecht komt. Daarnaast overleg ik met de directie en het zorgmanagement over het proces en de te nemen maatregelen om tot een sluitende begroting te komen. Daar doorheen lopen de reguliere werkzaamheden zoals de maandafsluiting, rapporteren, bijpraten met financiers, bijstellen van de meerjarenplanning en het uitvoeren van acties uit het treasury jaarplan.

 

Welke vaardigheden zijn belangrijk om je werk goed uit te kunnen voeren?

Het is belangrijk om het grotere geheel goed voor ogen te houden. Dit is nodig om te kunnen sturen op dat wat echt belangrijk is. Je moet weten wat er speelt op de werkvloer, want alleen de kennis van de cijfers is niet voldoende. Door goed te luisteren en door vragen te stellen kom je er achter wat er speelt op de werkvloer. En door vooruit te denken kun je gerichter vragen stellen. De basis voor onze afdeling is dat de cijfers en informatie geen discussie mogen opleveren, dat vraagt accuraat werken.

 

Hoe zorg je ervoor dat je succesvol blijft in je functie?

Ik blijf succesvol door geregeld na te denken over mijn huidige werkzaamheden, over de toekomst, en wat ik kan doen om hier vervolgens op in te spelen. Het helpt mij ook om te kijken bij andere organisaties. Hoe pakken zij één en ander aan en kunnen wij daar als organisatie van leren? Daarnaast volg ik opleidingen en trainingen om mijn vaardigheden en kennis aan te blijven vullen. Ook dat draagt bij om succesvol te blijven.

 

Welke trends en ontwikkelingen zie je in de markt?

De standaard processen worden steeds verder geautomatiseerd en er is steeds meer data beschikbaar. In de zorg is steeds meer gevraagd naar analyses van de data om beter inzicht te krijgen in de verbanden tussen exploitatie, productie en kwaliteit. Deze behoefte is onder andere ontstaan door de introductie van de marktwerking in de zorg (prijsdruk vanuit zorgverzekeraars) en de toegenomen eisen van financiers. Door deze analyses zijn wij nu in staat om vooraf nog beter te sturen op productiecapaciteit en resultaat.

 

 In hoeverre zijn deze trends en ontwikkelingen ook relevant voor je eigen werkzaamheden?

De ontwikkelingen omtrent automatisering en data zijn voor het uitvoeren van mijn werkzaamheden zeer relevant. Het sturen op het grotere geheel wordt nog belangrijker en de werkzaamheden verschuiven steeds meer naar een bedrijfskundige insteek.

 

Waarom ben je de opleiding Treasury Management gaan volgen?

Op een gegeven moment kreeg ik treasury werkzaamheden in mijn pakket. Ondanks mijn vooropleiding (bedrijfskunde en bedrijfseconomie), wilde ik een betere basis en verdieping hebben op het gebied van de treasuryfunctie als geheel.

 

Wat heeft de opleiding je gebracht?

Het heeft ervoor gezorgd dat ik beter inzicht heb in wat er nodig is om goed invulling te geven aan de treasuryfunctie. Hierdoor ben ik in staat om betere adviezen op te stellen en een goede gesprekspartner te zijn voor financiers en directie. Het verkregen inzicht in andere bedrijfstakken, door de discussies tijdens de lessen met de andere cursisten, is zeer waardevol.

Meer weten over de opleiding Treasury Management? Klik dan hier voor meer informatie.