Van financieel expert naar partner in business

In onze nieuwsgierigheid naar trends en ontwikkelingen hebben wij eind 2017 een enquête uitgezet. Daarin hebben wij financials gevraagd welke trends en ontwikkelingen zij zien en welke invloed dit heeft op hun werk. Een ding is zeker, digitalisering speelt een zeer belangrijke rol in het werk van de financial en de ontwikkeling die wordt doorgemaakt.

Uit het onderzoek komen een aantal belangrijke trends naar voren. Zo worden digitalisering, automatisering, robotisering, big data en blockchain veel genoemd. Van de financials geeft 98% aan dat zij direct te maken hebben met deze ontwikkelingen wanneer zij kijken naar het uitvoeren van hun eigen functie. Bij de vraag of zij voldoende uitgerust zijn om in te spelen op deze ontwikkelingen, zegt 80% van de respondenten dat zij hier vertrouwen in hebben. Om hun functie goed uit te kunnen voeren blijven zij zichzelf door ontwikkelen. Het gaat hierbij om zowel kennis (opleiding) als kunde (learning on the job).

Hidde van der Wal, o.a. docent bij NIVE Opleidingen, gaat in een korte video in op de huidige trends en ontwikkelingen

Over de respondenten
  • Van iedereen die heeft deelgenomen zijn de meest voorkomende functietitels: Controller, Manager Finance of Financieel adviseur.
  • 92.5% heeft een senior profiel (meer dan 7 jaar werkervaring).
  • Zij werken bij organisaties tussen de 50 – 250 werknemers of bij organisaties groter dan 1000 werknemers.
  • Bouw & Industrie, gezondheidszorg en de publieke sector zijn de meest voorkomende branches.
  • Iets meer dan de helft van de deelnemers geeft aan direct betrokken te zijn bij de strategievorming van de organisatie.
  • 77% van de respondenten heeft een opleiding gevolgd bij NIVE
  • Bijna 75% daarvan heeft onze HOFAM opleiding gevolgd.

Een aantal uitspraken van respondenten

“Meer automatisering en robotisering. Minder management en meer zelfsturende teams. Meer agile werken.”

“Van financieel expert naar partner in business voor de rol van controller en bijna volledige automatisering van het financiële proces.”

“Robotisering van de administratieve functies, automatisering en robotisering van de rapportages. Financieringsmogelijkheden (blockchain, etc) en betaalsystemen worden meer direct. Accountantscontrole wordt geautomatiseerd. Migratie van bezit naar gebruik zal ingrijpende gevolgen hebben voor productie en verkoop en dus financiering.”