‘Gaming the system’ in de levensverzekeringsmarkt

Op maandag 1 juli publiceerde Het Financieele Dagblad (FD) een interview met de divisiedirecteur verzekeraars bij De Nederlandsche Bank (DNB). De inhoud daarvan kan prikkelend genoemd worden, omdat aangekondigd wordt dat private-equity partijen welkom zijn om Nederlandse levensverzekeraars over te nemen. Vanzelfsprekend zijn daar wel de nodige voorwaarden aan verbonden, maar de blokkering die DNB in het verleden hanteerde is nu vervallen. In het interview zegt DNB wel risico’s voor polishouders te zien, “die hij niet allemaal kan tegenhouden”. Citaat uit het interview: “De divisiedirecteur van DNB kan bijvoorbeeld geen garanties geven dat gekochte Nederlandse polissen onder Nederlands toezicht blijven vallen. Nieuwe eigenaren kunnen ze naar een Europees land brengen waar het toezicht minder streng is. Dat is een ‘terechte zorg’ ”.

In het hoofdredactionele commentaar in de editie van woensdag 3 juli gaat het FD hier nader op in. Buitenlandse investeringsmaatschappijen zijn in diverse EU-landen al actief in het overnemen van levensverzekeraars, en zullen naar verwachting nu hun pijlen op Nederland richten. Bijzonderheid daarbij, is dat DNB de strengste kapitaalregels hanteert in de EU. Verplaatsing van polisportefeuilles door private-equity partijen naar landen met minder streng toezicht is dan aantrekkelijk. Een voorbeeld hiervan is de verplaatsing kort na de (door DNB in het kader van een sanering afgedwongen) overname van een polisportefeuille van € 100 mln van de kleine Nederlandse verzekeraar Conservatrix via een dubbele herverzekeringsconstructie naar Barbados. Door de minder strenge kapitaaleisen speelt de private-equity partij vermogen vrij, dat bijvoorbeeld als dividend kan worden uitgekeerd. Daarmee is het beoogde effect, te weten het versterken van de kapitaalbuffers ten behoeve van de polishouders, teniet gedaan.

Het DNB-beleid met strenge kapitaaleisen enerzijds, en ruimhartig welkom heten van private-equitypartijen anderzijds, lijkt niet consistent.

Creatief en agressief optreden van private equity biedt mogelijkheden tot ‘gaming the system’, ofwel het zodanig omgaan met regelgeving dat eigen voordeel ontstaat.

 

Corporate Finance

In het vakgebied van corporate finance vinden we aanknopingspunten om de mechanismen die hier aan het werk zijn te begrijpen: agency theory, moral hazard, adverse selection, vermogensstructuur theorie, vermogenskosten, risicomanagement. Bekijk de cursus Corporate Finance.