Leasemarkt blijft populair

Leasemarkt blijft groeien

De leasemarkt is in het derde kwartaal van dit jaar met 28% gegroeid ten opzichte van het derde kwartaal van 2017. Er werd voor 1,7 miljard euro aan nieuwe leasecontracten gesloten, en dit nadat het tweede kwartaal ook al goed was voor 1,8 miljard euro. Dat blijkt uit cijfers die de NVL vandaag publiceert. Hiermee is in 2018 al voor 5,2 miljard euro aan leases verstrekt aan bedrijven, waar het hele jaar 2017 afklokte op krap 6 miljard euro. Met het traditioneel sterke vierde kwartaal voor de boeg, wordt het een recordjaar voor equipment leasing.

NVL-voorzitter Stephan van Beek toont zich opgetogen: “Leasing wint aan populariteit bij het MKB voor het financieren van bedrijfsmiddelen, omwille van het gemak en de overzichtelijkheid, naast de wens om het werkkapitaal op peil te houden. Leasing is met naar verwachting 7 miljard euro in 2018 niet meer weg te denken als financieringsbron voor bedrijven die investeren in bedrijfsmiddelen. Alle zogenaamde alternatieve financieringsvormen samen injecteren ongeveer 1 miljard euro aan kredieten in de markt. Daar gaat leasing dus ver overheen.”

Uit de cijfers blijkt ook dat de bankkantoren weer het voortouw nemen in het aan de man brengen van leasecontracten, met 51% van het volume. “Ook voor banken is leasing een geschikt instrument, waarbij het geleasde object – dat tegelijk als zekerheid geldt – een voorspelbaar waardeverloop kent,” aldus Van Beek. “Verheugend is nog dat vrijwel alle marktpartijen erop vooruit gaan, wat betekent dat de markt in de breedte groeit.”

Bron: Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen.

Artikel en marktcijfers zijn te bekijken via: https://nvl-lease.nl/2018/11/05/populariteit-leasing-blijft-stijgen/