Karin van Geest over de opleiding Professional Controller

Karin van Geest is Risk Officer bij een verzekeraar en volgde de opleiding Professional Controller. Lees hoe zij dit heeft ervaren en wat het haar heeft gebracht in de praktijk.

Wat is voor jou de aanleiding geweest een opleiding te volgen?
“Ik ben werkzaam als Risk Officer bij Univé. Ik heb HBO Management Economie en Recht gestudeerd en daarna nog een Post-hbo-opleiding Risicomanagement gedaan. Ik merkte echter dat ik te weinig financiële achtergrond had. Ik was op zoek naar een bredere basis op financieel gebied, om sparring partner te zijn van de financieel manager.

Waarom heb je voor de opleiding Professional Controller van NIVE Opleidingen gekozen?
Ik heb bewust voor een langere opleiding gekozen omdat het me meer diepte zou geven. NIVE Opleidingen kende ik vanuit mijn omgeving, een kennis van me heeft de opleiding HOFAM gevolgd. Ik heb toen contact gehad met NIVE. Dit voelde goed en ik werd in contact gebracht met een oud-student die ook erg positief was. Ik heb er eerst aan gedacht om de HOFAM te gaan volgen. Dit leek me echter nog net een stap te ver. Om wel de optie open te houden om door te stromen, heb ik uiteindelijk gekozen voor Professional Controller. De diversiteit binnen de opleiding sprak me aan. De vakken sloten precies aan bij de ideeën die ik had om mijn kennis te verbreden.

Wat heeft de opleiding je gebracht in de praktijk?
Veel, zowel aan nieuwe inzichten als ook de bevestiging dat ik op de goede weg ben. Neem nu bijvoorbeeld het vak Management Accounting. Dit leek in eerste instantie wat verder af te staan van mijn praktijk, maar je ziet dat we nu ook bezig zijn om te bekijken of we afdelingen zodanig resultaat verantwoord op kunnen zetten dat opbrengsten en kosten tegen elkaar opwegen. Andere onderwerpen zoals Bestuurlijke Informatievoorziening gaven me juist de bevestiging dat we op de juiste manier naar processen en risico- en beheersmaatregelen kijken. Binnenkort start de module Financial Accounting, dit gaat me waarschijnlijk veel informatie en inzichten geven waar ik nu nog niet over beschik. Mijn doel is om optimaal te kunnen groeien binnen mijn functie. Deze opleiding draagt hier zeker aan bij.

Hoe zie je jezelf binnen de veranderende controllerswereld?
Ik ben al jaren van mening dat ik niet als controleur gezien wil worden maar puur als gesprekspartner en adviseur richting het management, Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Meedenken en ondersteunen, maar niet dat mensen het idee hebben dat ik alleen maar hun werk kom controleren. Natuurlijk doe ik dat ook, maar dit mag wat mij betreft nooit de boventoon voeren. Uiteindelijk doen we het allemaal voor de klant en daarvoor moet je samen in gesprek gaan. Ik probeer dit al een tijdje uit te dragen en moet zeggen dat ik hier over het algemeen positieve feedback op krijg van andere afdelingen.

Is er op dit moment een belangrijk thema dat speelt binnen jouw functie/afdeling?
Momenteel rollen we een nieuwe strategie uit binnen Univé. We bekijken bijvoorbeeld of we de resultaatverantwoorde eenheden kunnen vormgeven binnen onze organisatie. Is dit (financieel) mogelijk? Wat moeten we hiervoor doen? Elke keer proberen we bewust de afweging te maken, wat doen we en wat levert het op. Hierover heb ik dan ook veel contact met andere afdelingen. Binnen een verzekeraar is het naleven van wet- en regelgeving ook altijd een issue. We vallen onder toezicht van DNB en AFM, dus dit is bijna ongoing business.

Kun je jouw deelname aan de opleiding Professional Controller in een cijfer uitdrukken?
Cijfer 3, wat voor mij staat voor drie-eenheid. In mijn keuze voor een opleiding heb ik namelijk veel contact gehad met NIVE en een oud-student om te sparren over de opleiding Professional Controller. Dit heeft voor mij geresulteerd in de keuze om de opleiding te gaan doen.”

Wil je net als Karin van Geest een bredere basis op financieel gebied? Dan is de eenjarige opleiding Professional Controller iets voor jou! Download de gratis brochure of neem contact op met Robbert Varkevisser via 033-4229903