Traditioneel risicomanagement – niet doen!

traditioneel risicomanagement

Marinus de Pooter was spreker op het Internal Audit congres in Singapore.

Bij veel organisaties ligt traditioneel risicomanagement op het bord van de controller. Hij of zij neemt vaak toevlucht tot een instrumentele benadering: het opzetten van een systeem met risicoregisters, heatmaps, risicorapportages, etcetera. Evenals control frameworks, risicoparagrafen en in control statements worden deze zaken door collega’s echter ervaren als compliance. Ze leiden er niet per se toe dat de verantwoordelijken betere beslissingen gaan nemen.

Op 18 oktober jl. was het Internal Audit congres in Singapore en daar heb ik gesproken over het aanzienlijke verschil tussen tussen (a) het opzetten van risicomanagement als een apart systeem en (b) het verbeteren van de competenties van beslissers om kansen te benutten én risico’s te beperken.  Ik liet de aanwezigen zien hoe organisaties kunnen profiteren van het afschaffen van het merendeel van de gangbare risicomanagementpraktijken. In plaats daarvan kunnen zij in de praktijk hun voordeel doen met waardemanagement.

Van elk managementteam wordt verwacht dat het waarde creëert en beschermt voor de belangrijkste stakeholders. Termen als ‘waarde’, ‘succes’ en ‘resultaat’ zijn echter als zodanig zinloos. Ze krijgen betekenis door datgene waar mensen waarde aan hechten zoals continuïteit, veiligheid, efficiëntie, rendement, punctualiteit en integriteit. Beslissers moeten steeds potentieel tegenstrijdige belangen van hun stakeholders oplossen. Ik laat dan ook graag zien hoe controllers hun collega’s op een hele praktische manier daarbij kunnen helpen.

 


 

Marinus de Pooter verzorgt bij NIVE Opleidingen de cursus Praktisch kans- en risicomanagement, en een onderdeel van de cursus Controller als strategisch business partner. Marinus heeft ruime internationale werkervaring als directeur, consultant en docent in de vakgebieden governance, risk management, compliance, internal control, internal audit, finance & controlling. Hij verzorgt regelmatig trainingen, seminars en gastcolleges. Centraal in zijn benadering staat het toekomstbestendig houden van organisaties door het versterken van hun vermogen om waarde te creëren en beschermen voor hun relevante stakeholders. https://www.linkedin.com/in/marinusdepooter/