Verandering aftrek studiekosten in 2019

NIVE Denktank

De fiscale scholingsaftrek blijft in 2019 bestaan. 

In het regeerakkoord van Rutten III staat beschreven dat het kabinet de intentie heeft om de fiscale aftrek van scholingsuitgaven te vervangen door een individuele leerrekening. Omdat de uitwerking een nader uitgebreid voorbereidingstraject met verschillende partijen vergt, is vooralsnog besloten dat de fiscale aftrek van scholingsuitgaven uit het wetsvoorstel wordt gehaald. Deze maatregel zal op een later moment worden opgenomen in een nog nader te bepalen ander wetsvoorstel.

Dit betekent concreet dat de fiscale studieaftrek in 2019 nog blijft bestaan en je dus ook in 2019 je studiekosten nog kunt aftrekken.

Meer informatie is te lezen op de pagina van de Rijksoverheid:


Bericht juli 2018:

Overweeg jij om een cursus of opleiding te volgen en betaal jij dit (gedeeltelijk) zelf? Dan kan het financieel aantrekkelijk zijn om dit najaar nog te starten. Volg je in 2018 nog een beroepsgerichte cursus of opleiding, dan mag je de uitgaven hiervoor fiscaal in aftrek brengen middels de aftrek studiekosten of scholingsuitgaven.

In het regeerakkoord van Rutte 3 is gesproken over het afschaffen van de belastingaftrek voor studiekosten en scholingsuitgaven. Vooralsnog zijn de berichten dat de studiekosten en scholingsuitgaven vanaf 1 januari 2019 niet meer fiscaal aftrekbaar zijn.

Betaal jij je cursus of opleiding zelf?

Overweeg jij om een cursus of opleiding te volgen en dien je deze (gedeeltelijk) zelf te betalen? Dan is het raadzaam om dit najaar te starten met een cursus of opleiding. Zo weet je zeker dat je nog gebruik kunt maken van de huidige regelingen.

Wanneer mag je studiekosten aftrekken van de belasting?

Particulieren die een cursus of opleiding voor een (toekomstig) beroep volgen waarvoor geen recht bestaat op studiefinanciering, kunnen de kosten hiervan in de aangifte inkomstenbelasting in aftrek brengen als scholingsuitgaven.

Echter, niet alle studiekosten zijn aftrekbaar. Op de website van de belastingdienst kun je uitgebreide informatie vinden over deze regeling en de eisen die zij daaraan stellen.

Ga voor meer informatie naar de website van de belastingdienst.

Ben jij je aan het oriënteren op een financiële cursus of opleiding?

Neem dan gerust contact met ons op. Onze studieadviseurs bespreken graag samen de mogelijkheden. Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan »