Whitepaper: budgetneutraal investeren in non-profit organisaties in het publieke domein

Hoe houd je grip op de financiën in een non-profit organisaties in het publieke domein? In deze whitepaper wordt specifiek ingegaan op het financieel beheer van bibliotheken, een paper dat voortkomt uit een leergang verzorgd door NIVE Opleidingen voor Probiblio.

Wil je (mee) sturen op (financiële) cijfers en de mogelijkheden verkennen? Lees dan in de whitepaper over hoe je ‘in control’ kan zijn.