Alle opleidingen en cursussen

Op deze pagina vind je ons gehele opleidingsaanbod verdeeld in verschillende thema’s. Wil je meer over een specifiek onderwerp maar heb je geen idee hoe de curus of opleiding heet? In de rechterzoekbalk kun je ook zoeken op onderwerp.

Business Finance

Wil jij optimaal inzicht krijgen in hoe Cash Management kan zorgen voor een optimale logistiek van financiële stromen tussen de onderneming, de bank en derden? Wil jij antwoord kunnen geven op vragen als: Waar verdien je geld? Of hoe voorkom je waardevernietiging? Dan is de opleiding Cash Management echt iets voor jou.

 • Ken alle ins & outs van werkkapitaalmanagement, valutamanagement en rentemanagement.
 • Je hebt inzicht in de jaarrekening, wettelijke regelgeving, de optimale rekeningenstructuur en het betalingsverkeer.
 • Je bent in staat om het betalingsverkeer, geldstromen- en liquiditeitenbeheer goed te laten verlopen.

Als medewerker bij een financiële dienstverlener of als financieel verantwoordelijke voor het optimaliseren van geldstromen streef je continu naar een beter rendement. Met de opleiding Treasury Management verdiep jij je inzicht in dit vakgebied en kun je op strategisch en tactisch niveau opereren. Zo kun je beter inspelen op actuele ontwikkelingen en krijg je meer controle over investeringen en planningen.

 • Maak verantwoorde investeringskeuzes en stel financiële planningen op.
 • Je kunt financiële informatie controleerbaar houden.
 • Je kunt werken met rente- en valutarisico’s.

Wil jij begrijpen wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de verschillende leasevormen en waarom voor de ene of de andere vorm gekozen kan worden? Wil jij weten hoe leases worden verwerkt in de jaarrekening? Tijdens deze beroepsopleiding verdiep jij je in 4 maanden in de mogelijkheden die Leasing kan bieden.

 • Leer effecten voor de financiële analyse berekenen
 • Krijg kennis van alle relevante fiscale aspecten van leasing
 • Je leert hoe leases verwerkt worden in de jaarrekening

De opleiding Factoring Management geeft je een goed beeld van alle aspecten van factoring management. Je leert tijdens deze opleiding hoe je maximaal kunt profiteren van de inzet van Factoring door je verder te verdiepen in de mogelijkheden die Factoring kan bieden.

 • Ken de verschillende vormen van factoring
 • Je kunt een factoringcontract opstellen
 • Je leert de risico’s en controlemiddelen van factoring

Als Financieringsadviseur geef je aan je klanten toekomstgericht advies over de optimale vermogensmix. Je doet dit op basis van actuele en grondige kennis van de financieringsmogelijkheden en een haarscherpe bedrijfskundige analyse.

 • De vermogensmix van de klant optimaliseren en verbeterpunten aanreiken in het investerings-, financierings- en operationele proces.
 • Adviseer je klanten toekomstgericht, op een ethische, empathische en inspirerende manier.
 • Kijk je vanuit een multidisciplinair perspectief naar een vraagstuk en kun je een complete financieringspropositie uitwerken.

Controlling

De HOFAM (QC) is de enige opleiding Business Controller in Nederland waarbij je werkt aan kennis, inzicht en vaardigheden. Het is een uitgebreide opleiding waarbij je financiële kennis verdiept, bedrijfskundige kennis verbreedt en je werkt aan professionele vaardigheden om te groeien tot een succesvolle business partner. Met deze opleiding behaal je de veelgevraagde QC-titel.

 • Word een volwaardig strategische gesprekspartner
 • Combinatie van financial control, business control en professionele vaardigheden
 • Leer van de beste vakspecialisten

De opleiding Professional Controller (PC) is een opleiding waarmee jij je in 1 jaar voorbereidt op de functie en werkzaamheden van een controller. Je ontwikkelt een brede kijk op finance, waarmee jij persoonlijk en binnen jouw organisatie een groei doormaakt. Naast de inhoudelijke vakken werken we ook aan persoonlijke vaardigheden

 • Lever een bijdrage aan organisatiedoelstellingen
 • Ontwikkel stuurinformatie
 • Beleid bepalen naar financiële strategie

Wil jij je voorbereiden op een functie als Assistent Controller? Met de opleiding Assistent Controller ontwikkel je (extra) vakinhoudelijke kennis en leer je een financieel kritische blik te ontwikkelen die voor een controller essentieel is.

 • Na deze opleiding ken je de rol en verantwoordelijkheden van een assistent controller
 • Weten hoe je financiële processen in de organisatie moet begeleiden
 • Ontwikkel een brede kijk op finance

Wil jij doorgroeien naar een beleidsbepalende functie en heb jij de ambitie om een volwaardige partner op beleidsniveau te worden? Met de Master Finance & Control ben je in staat strategische beslissingen te nemen en bedrijfsprocessen te sturen.

 • Je speelt een actieve rol bij het bewaken van ondernemingsdoelstellingen en bedrijfsprocessen
 • Je houdt je bezig met gecompliceerde en geïntegreerde vraagstukken op strategisch niveau
 • Je kunt op een strategisch niveau aangeven welke financiële koers gevolgd moet worden
 • Je geeft beleidsmatig advies over investeringen, fusies en bedrijfsovernames
 • De Master in Finance & Control is NVAO-geaccrediteerd

Cursussen

De cursus Projectcontrol gaat in op de uitdagingen rond het beheersen van projecten. Waarom gaat het in projecten vaak mis en hoe kun je budgetoverschrijdingen met het goed toepassen van projectcontrol voorkomen? Je leert hoe je jouw invloed op managementbeslissingen vergroot en actief meedenkt over het projectdoel en projectresultaat.

 • Beheers complexe projecten op effectieve wijze
 • Geef sturing aan projecten in profit en non-profit organisaties
 • Richt het projectcontrolplan doelbewust in

Als controller ben je de business partner van het management. Je geeft informatie, adviseert het management en geeft uitleg over de betekenis van de cijfers. Hierbij is niet alleen je vakkennis van belang, maar zijn persoonlijke vaardigheden ook een belangrijke voorwaarde voor succes. Tijdens de cursus Persoonlijke effectiviteit voor (Business) Controllers werk je doelgericht aan het concreet verbeteren van jouw effectiviteit als controller.

 • Breng je boodschap met overtuiging en presenteer jezelf daadkrachtig.
 • Je weet professioneel om te gaan met lastige dilemma's die zich voordoen.
 • Werk beter en effectiever samen met anderen.
 • Je zelfvertrouwen en invloed vergroten binnen de organisatie

Deze actuele en 1-daagse cursus Fraude is erop gericht om je kennis en inzicht te vergroten van fraude en de bijbehorende risicofactoren. Bovendien leer je er ook naar te handelen en om te gaan met dilemma’s die hierin een rol spelen. De cursus is geaccrediteerd door het NBA als verplicht PE-onderwerp Fraude 2019 voor Accountants in Business.

 • Voldoet aan de eisen gesteld door NBA; verplicht voor alle accountants die in 2017 niet de training Frauderisicofactoren hebben gevolgd
 • In 1 dag op de hoogte van fraude(beheersing), frauderisico’s en de bijbehorende indicatoren om fraude te signaleren
 • Er wordt dieper ingegaan op de recent ingevoerde regels rond de NOCLAR en VGBA
 • Leer de ins en outs van Red Flag’s

Het verzamelen, verrijken, berekenen, interpreteren en presenteren van data is een steeds belangrijker onderdeel van het vakgebied van de controller. Maar de hoeveelheid data blijft groeien. De (business) controller, als partner van het management krijgt steeds vaker te maken met vraagstukken die de financiële administratie overstijgen.

 • Haal meer uit (financiële) data
 • Verwerf nieuwe inzichten door onderzoek van bestaande en nog onbekende big data bronnen
 • Ken de instrumenten en methoden van data onderzoek bij controllersvraagstukken
 • Beheers de uitvoering van een data-analyse
 • Interpreteer en presenteer de uitkomsten van data-analyses

De rol en positie van de (business) controller zijn de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Was de rol van de (business) controller vroeger vooral ondersteunend, tegenwoordig gaat het om het actief meedenken over strategie en beleid. De (business) controller wordt hiermee stuurman, coach en spin in het web van de organisatie.

 • Verwerf verfrissende inzichten in het vakgebied en in jouw functie als (business) controller.
 • Een energieke, dynamische en ludieke setting
 • Combinatie van hard skills en soft skills
 • Met een concreet actieplan op zak vergroot jij je waarde als business partner voor je organisatie.

Word jij als financial steeds vaker gevraagd om aanbevelingen te geven over financiële analyses en rapportages? Sterker nog, wordt er ook verwacht dat je dat ongevraagd doet? Hoe adviseer je dan overtuigend en effectief?

 • Herken meerdere invloedstijlen en gebruik deze op authentieke wijze
 • Effectief omgaan met weerstand en lastige situaties
 • Professioneel en geloofwaardig de adviesrol vervullen

Neem betere beslissingen met scherpere kennis van finance. Ben jij als manager (mede)verantwoordelijk voor het verbeteren van het bedrijfsresultaat en het beheersen van de kosten? Wil jij je kennis van financieel management verbreden en verdiepen? De investeringsvraagstukken waar je regelmatig mee wordt geconfronteerd hebben direct consequenties voor de winstgevendheid en continuïteit van de organisatie. Inzicht in de financiën van de organisatie is daarom essentieel.

 • Analyseer de huidige financiële situatie van jouw organisatie.
 • Geef met kengetallen betekenis aan de cijfers en de wereld achter de cijfers.
 • Krijg inzicht in de financiën van de organisatie.
 • Weet beslissingen over toekomstige investeringen helder te verantwoorden

Gedegen en goed onderbouwde analyses zijn van doorslaggevend belang voor strategische beslissingen rond bijvoorbeeld overnames, investeringen, reorganisaties of financieringsvraagstukken. In de cursus Financiële Analyse 2.0 leer je cijfers vanuit diverse perspectieven analyseren, interpreteren en presenteren.

 • Bekijk de financiële cijfers en kengetallen vanuit organisatiestrategie, -waarden en -cultuur.
 • Voer financiële analyses uit vanuit kwalitatief perspectief.
 • Maak effectief gebruik van cashflowanalyses, werkkapitaalmanagement, de balanced scorecard en de nieuwste managementrapportages.
 • Verwerf kennis over de invloed van verslaggevingsstandaarden (IFRS, US-GAAP en de fiscale waarderingsregels) op de financiële rapportage.

Lean Management is een methode waarmee je continu verbeteringen en daaruit voortkomende kostenbesparingen kunt realiseren, in kleine beheersbare stappen. Uniek in de cursus Lean Management & Control is de specifieke focus van de Lean filosofie op de processen van jouw financiële afdeling (Lean Accounting).

 • Kom te weten wat Lean Management betekent en toevoegt voor verschillende typen organisaties; dienstverlening, productie, non-profit
 • Sneller inzicht in bedrijfsprocessen en draagvlak om verbeteringen te implementeren
 • Realiseer verbetering in de interne controle en management informatie met Lean Accounting
 • Optimaliseer het verslaggevingsproces door toepassing van verschillende Lean Accountingsmethoden

De cursus Agile Projectmanagement met Scrum geeft je een basis waarmee je direct in de praktijk aan de slag kunt. Je leert de fundamentele vaardigheden, principes en theorie van Agile projectmanagement en in het bijzonder de Scrum methodiek.

 • Verwerf inzicht in de principes van Agile en de Scrum methode
 • Pas de Agile technieken succesvol toe in de praktijk
 • Voorbereiding op het afleggen van het Agile Projectmanagement Foundation examen

Belangrijk doel is het verbeteren van de interactie met anderen en het managen van jezelf, vooral in situaties waarbij de interactie met de ander als lastig wordt ervaren.

 • Pas de verschillende psychologische theorieën en mechanismen effectief toe
 • Ontwikkel beter inzicht in je functioneren en vergroot je invloed
 • Krijg grip op de interactie met de ander

Meer nog dan van financial controllers wordt van business controllers verwacht dat zij proactief zijn, vooruit kijken, strategisch denken, de huidige waarde propositie en strategische positionering ter discussie durven te stellen om zo een bijdrage te leveren aan de continuïteit en het toekomstig succes van de onderneming. Tijdens de 3-daagse cursus Controller als strategisch business partner worden aan de hand van cases van bekende organisaties maar ook van de eigen organisatie van de deelnemers theoretische inzichten gepresenteerd en toegepast.

 • Benader organisatievraagstukken vanuit strategisch perspectief.
 • Schrijf een visiedocument over de strategie en de implementatie ervan in je eigen organisatie.
 • Weet kansen en risico’s op waarde te schatten en in te bedden
 • Weet het verschil te maken met jouw advies

Organisaties zien steeds vaker het belang van Performance Management, ofwel het sturen op prestaties en competenties van medewerkers in lijn met de strategie van de organisatie. En als het managementteam dan besluit om een goed werkend systeem op te richten, ben jij als financial vaak als eerste betrokken.

 • Stimuleer gewenst gedrag in de organisatie voor betere bedrijfsresultaten: stuur op prestaties en competenties
 • Implementeer Integraal Performance Management en verbeter de KPI structuur in jouw organisatie.
 • Rapporteer sneller en dus met actuelere stuurinformatie.
 • Je bent voorbereid op de rol van business partner in jouw organisatie.

Organisaties gebruiken derivaten voor het beheersen van mogelijke financiële risico’s. Als financieel deskundige word je geconfronteerd met vraagstukken rond het deugdelijk toepassen, waarderen en verantwoorden van deze financiële instrumenten. Het doel van de cursus Derivaten voor Controllers is om je beter bekend te maken met al deze aspecten van derivaten.

 • Verwerf inzicht in de risico’s en kansen van derivaten.
 • Word een volwaardige gesprekspartner voor de treasurer en de treasuryafdeling.
 • Leer de praktische kennis van het toepassen, waarderen, de verslaggevings- en fiscale aspecten rond derivaten.

De kwaliteit en snelheid van de beschikbare financiële data is bepalend voor de beslissingen en richting van de organisatie. Na deze cursus beheers jij Excel tot in de puntjes en maak je heldere dashboards en visualisaties!

 • Heldere, effectieve en snel verkregen financiële analyses en rapportages
 • Data in Excel inzichtelijk maken met behulp van financiële kengetallen
 • Professionele presentatie van informatie met behulp van in Excel gemaakte draaitabellen en grafieken
 • Leer dashboards maken met heldere visualisaties

Word jij als controller gevraagd naar het verwerken van kapitaalbelangen, waaronder deelnemingen, in de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening voor organisaties?  In deze cursus komen deelnemingen en consolidatie volgens Nederlandse wet- en regelgeving (BW 2 Titel 9 en RJ-richtlijnen) uitgebreid aan bod in de theorie en via praktijkgerichte casussen.

 • Verwerk alle soorten kapitaalbelangen in de enkelvoudige en in de geconsolideerde jaarrekening.
 • Leer omgaan met overnames en vreemde valuta in de jaarrekening.

De gemiddelde onderneming heeft 15 dagen nodig om te rapporteren. Wat zou jij met de extra tijd doen als je sneller kon rapporteren over de financiële resultaten?

 • Boek tijdswinst die je besteed aan de periode- en jaarafsluitingen en bespaar kosten
 • Verbeter resultaat: rapporteer sneller met actuelere stuurinformatie
 • Je ontvangt het boek "Van slow close naar fast close" , een handreiking aan iedereen die zijn of haar organisatie efficiënter wil maken. De bereikte procesverbetering kan een organisatie veel geld opleveren.

Corporate Finance is het vakgebied dat een bredere kijk biedt op de verschillende aspecten in de steeds complexer wordende financiële functie. Deze cursus biedt een praktische verdieping op de kennis die je eerder hebt opgedaan tijdens een financiële (post-)hbo of academische vooropleiding. Tijdens de cursus komen onderwerpen aan bod die je kennis en vaardigheden voor het maken van financierings- en investeringsbeslissingen verder versterken.

 • Gevorderde kennis en vaardigheden voor het nemen van financierings- en investeringsbeslissingen in een complexe organisatie.
 • Effectief managen van financieel beleid en financiële risico’s in de organisatie.
 • Compleet programma voor de senior financial in zowel profit als semipublieke organisaties.

Enterprise Risk Management (‘ERM’), oftewel organisatiebreed risicomanagement, gaat over het op een gestructureerde en proactieve wijze omgaan met de onzekere toekomst. Ook jouw organisatie heeft te maken met een grote verscheidenheid aan kansen en risico’s. Voor elke directie en elk managementteam is het cruciaal om deze kansen voldoende te benutten en de risico’s afdoende te beperken. Ben jij in staat om hen hierbij te ondersteunen?

 • Beredeneer kansen en risico’s vanuit de belangen van de stakeholders van de organisatie
 • Leer een praktisch stappenplan voor het organiseren van effectieve kansbenutting en risicobeperking
 • Implementatie en optimalisatie van kans- en risicomanagement in de praktijk: de belangrijkste mythen en valkuilen

De cursus Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) brengt u op de hoogte van de gevolgen van en wat u moet doen bij ongebruikelijke transacties!

 • Kom te weten wat de laatste wijzigingen in de Wwft – van 2018 – voor jou en jouw organisatie betekenen
 • Je leert cliëntonderzoeken uitvoeren
 • Je kunt ongebruikelijke transacties herkennen
 • Je weet wanneer je meldingsplichtig bent en hoe je deze plicht moet uitoefenen

De ontwikkelingen in de markt gaan snel. Het is voor jou, als financieel professional, van belang om jouw kennis en competenties continu te actualiseren en te verdiepen. De HOFAM Update is daar een goed programma voor.

 • Je HOFAM kennis weer helemaal up-to-date.
 • Je beschikt over nieuwe kennis en inzichten, die van toepassing zijn op jouw vakgebied.
 • Over onder andere praktisch onderhandelen, marketing accountability, bedrijfsfinanciering en Governance, Risk & Compliance

Tijdens een op maat gemaakte cursus wordt ingegaan op de meest recente wijzigingen in wet- en regelgeving met betrekking tot externe verslaggeving in Nederland of in internationale context.

 • Ontwikkelingen die op jouw organisatie van toepassing zijn.
 • Updates in IFRS GAAP, Dutch GAAP en/of US GAAP.
 • Op de hoogte van de meest recente wijzigingen in wet- en regelgeving.

Winststuring en winstmanipulatie/fraude zijn verschijnselen die al lang bestaan sinds bedrijven hun jaarrekeningen openbaar maken en dat zal in onze hedendaagse maatschappij (helaas) niet meer op korte termijn verdwijnen. Vroeg of laat krijgt elke financial hier mee te maken. Het is dan zaak alert te zijn op risicofactoren.

 • Kennis van creative cash flow accounting en creative accrual accounting, ofwel creatieve verslaggeving.
 • Herkennen van winststuring en winstmanipulatie/fraude in jaarrekeningen.
 • Dirty Tricks en de risicofactoren in kaart.

De veranderingen in de informatievoorziening voor organisaties gaan snel. In hoeverre kun je en moet je als controller nieuwe ontwikkelingen bijhouden?

 • Ervaar de snellere manier van informatievoorziening: efficiënter rapportages maken ten opzichte van traditionele rapportage methodes
 • Leer gerichter informatie te delen
 • Meer tijd voor analyse: inschatten van de waarde van beschikbare data en verrijken van data door onderzoek van verschillende databronnen

Voor veel organisaties is fraude een ondenkbaar en vaak onbespreekbaar thema. Helaas wijzen de vele praktijkvoorbeelden uit dat het onderwerp hoog op de financiële agenda hoort. Vooraf zijn de financiële gevolgen, de reputatieschade en de impact op de organisatiecultuur meestal niet te overzien.

 • Kom alles te weten over Fraude en de risicovolle omstandigheden in fraudebeheersing
 • Je leert fraudesignalen (tijdig) herkennen
 • Bewustwording dat dilemma’s als financial dagelijkse praktijk zijn

We hebben te maken met een sterk toenemende hoeveelheid bedrijfsdata die continu beschikbaar moet zijn, opkomende cybercriminaliteit en steeds strenger wordende wet- en regelgeving rond beveiliging van privacygevoelige gegevens. Hoe zorg je dat je de betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de bedrijfsgegevens kunt borgen in een meer en meer geautomatiseerde omgeving? En hoe regel je dat in relatie tot mobiel werken en de groeiende adoptie van Cloud computing? Tijdens de cursus informatie- en databeveiliging formuleer je antwoord op deze vragen binnen de context van je organisatie.

 • Verwerf inzicht in relevante en actuele dreigingen, kwetsbaarheden en risico’s bij het digitaal beschikbaar maken van bedrijfsgegevens
 • Weet praktisch rekening te houden met de kaders van privacy wetgeving (AVG)
 • Analyseer de effecten van mobiel werken en cloud computing
 • Krijg inzicht in de organisatorische en communicatieve aspecten van informatiebeveiliging
 • Denk mee over de inrichting en toetsing van systemen en het beperken van risico’s
 • Praktische handvatten: tijdens de cursus werk je aan risicoanalyses en het opstellen van normen/maatregelen voor jouw organisatie
 • Bediscussieer de rol van de controller omtrent data- en informatiebeveiliging en ontwikkel hier een visie op

Veranderingen gaan snel, de complexiteit en volatiliteit nemen toe. Om bij te blijven en snel beslissingen te kunnen nemen, neemt de druk toe om op elk moment relevante en betrouwbare informatie aan te kunnen leveren en advies uit te kunnen brengen. Dat vraagt een rol invulling van jou als controller waarbij de aandacht uit gaat naar databeheer, analyse en advies. Het inzetten van digitale middelen en digitale inrichting van je processen zijn hierbij noodzakelijk.

 • Verwerf inzichten over de impact die digitalisering heeft op het vakgebied en de rol van de controller
 • Ontwikkel een integrale blik en strategische visie op digitalisering en inrichting van de verschillende digitale processen.
 • Behoud grip op de financiële processen en de stuurinformatie in een wendbare organisatie en snel veranderende omgeving

Events

Op 16 april 2020 organiseren wij voor de zevende keer het NIVE Controllerscongres! Momenteel zijn wij bezig met de invulling van het programma. Houd onze website in de gaten voor meer informatie!

 • Het netwerkcongres dat inspireert
 • Ontmoet meer dan 250 vakgenoten
 • Volg kennissessies en interactieve workshops

Strategie en Beleid

Wil jij doorgroeien naar een beleidsbepalende functie en heb jij de ambitie om een volwaardige partner op beleidsniveau te worden? Met de Master Finance & Control ben je in staat strategische beslissingen te nemen en bedrijfsprocessen te sturen.

 • Je speelt een actieve rol bij het bewaken van ondernemingsdoelstellingen en bedrijfsprocessen
 • Je houdt je bezig met gecompliceerde en geïntegreerde vraagstukken op strategisch niveau
 • Je kunt op een strategisch niveau aangeven welke financiële koers gevolgd moet worden
 • Je geeft beleidsmatig advies over investeringen, fusies en bedrijfsovernames
 • De Master in Finance & Control is NVAO-geaccrediteerd

Markten veranderen radicaal; digitale innovatie, duurzaamheid, de opkomst van nieuwe toetreders en verdienmodellen, allemaal hebben ze invloed op jouw organisatie. Hoe ga je daarmee om? Welke kansen brengt dit met zich mee? Welke innovaties zijn noodzakelijk om de continuïteit te garanderen?

 • In samenwerking met IBO Qualified Business School (een zusterorganisatie van NIVE Opleidingen)
 • Bedrijfskundige kennis toe passen in complexe en veranderende situaties.
 • Integraal en objectief naar een vraagstuk kijken, de juiste vragen stellen en een onderbouwd oordeel vellen
 • De belangen van stakeholders identificeren en kunnen manoeuvreren in het politieke speelveld.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van NIVE Opleidingen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, productaanbod, aanbiedingen en ontvang tips & tricks van docenten.

Plan een adviesgesprek