De finance functie bij BNG Bank “Klanten optimaal bedienen”

Finance functie bij de BNG bank

De finance functie van Okko Dijkstra, Manager Public Finance bij de BNG Bank.

Als Manager Public Finance bij de BNG Bank onderhoudt Okko Dijkstra contacten met instellingen in de sectoren Wonen, Zorg en Onderwijs. Met als voornaamste doel de financieringsvraag van deze instellingen te kunnen invullen, zodat plannen gerealiseerd kunnen worden.


Kun je een korte beschrijving geven van hoe jouw werkweek eruit ziet?

Geen week is hetzelfde. In de periode voorafgaand aan het afsluiten van een financiering ben ik in gesprek met de klant over zijn wensen en de (on)mogelijkheden hiervan. In samenwerking met mijn collega’s wordt het financieringsverzoek zorgvuldig beoordeeld. Er wordt gekeken naar financiële factoren maar ook zeker naar niet-financiële factoren. Bij een positief oordeel wordt een financieringsaanbod uitgebracht. Als tenslotte de klant hierop positief reageert wordt de juridische documentatie in orde gemaakt. De klant krijgt op een bepaald moment de financiering als aan alle gestelde verstrekkingsvoorwaarden is voldaan, zoals het vestigen van Recht van Hypotheek.

Maar het houdt daarna niet op. Wij blijven de klant monitoren op haar financiële en niet-financiële performance. Wij blijven alert op mogelijke negatieve signalen aangaande de klant. Dan gaan wij in gesprek; kan er bijgestuurd worden en hoe? De financiering wordt na het afsluiten continu gemonitord tot het moment dat de lening volledig is afgelost.

 

Welke vaardigheden  heb jij nodig om je werk goed uit te kunnen voeren?

Belangrijkste vaardigheden die iemand in mijn functie moet hebben zijn bijvoorbeeld sensitiviteit, creativiteit, sociale vaardigheid en alertheid. Daarnaast moet ik kennis van de klant hebben, alsmede ook de omgeving waarin de klant actief is. En uiteraard moet ik beschikken over cijfermatig inzicht en kennis van financiële producten. Tenslotte is gedrevenheid onmisbaar om de beste financieringsafspraak te kunnen maken voor zowel de klant als voor de bank.

 

 “Door de klanten en mijn directe collega’s word ik gestimuleerd om het beste uit mijzelf te halen. Als ik merk dat ik ergens tekort schiet zorg ik ervoor dat ik die achterstand inhaal.”

 

Welke ontwikkelingen zie jij in de markt?

Klanten zijn kritisch en willen tegen de beste voorwaarden een financiering afsluiten. Hier is niks mis mee,  maar prijs is niet het enige wat telt bij een financiering. Ook de wijze waarop een financier met de klant omgaat als het wat minder gaat, als de klant extra financiering nodig heeft of er zich situaties voordoen die niet van te voren zijn ingecalculeerd, zijn van groot belang.

Daarom zie je steeds meer strategische partnerships, waarbij wederzijds vertrouwen en transparantie onmisbaar zijn. Deze werkwijze spreekt mij ook heel erg aan en geeft mij positieve energie.

 

Okko Dijkstra volgt de opleiding Treasury Management. Hij legt jullie graag uit waarom hij de opleiding is gaan volgen en wat het hem brengt.

Ik wil een zo goed mogelijke gesprekspartner voor onze relaties zijn. Daarom ben ik de opleiding Treasury Management gaan volgen bij NIVE Opleidingen. Een praktijkgerichte opleiding om nog meer cijfermatig inzicht te krijgen. Deels als opfrissing en deels als nieuwe kennis. Want zoals een oud-bestuursvoorzitter van onze bank ooit zei bij zijn afscheidstoespraak: “Als je denkt dat je er bent, ben je er geweest.” Dus houd je kennis en vaardigheden op orde en up-to-date.

De opleiding Treasury Management geeft mij een boost om de wereld van de cijfers beter te doorgronden.  Bij mijn functie ligt weliswaar het accent op het relatiebeheer, maar ik ben op brede vlak (mede)verantwoordelijk voor de klant en daarom vind ik dat mijn kennis op cijfermatig en analyserende vlak op orde dient te zijn. Ik heb deskundige collega’s die samen met mij de klant bedienen, maar het is goed en naar mijn idee zelfs een voorwaarde om zelf ook over voldoende kennis te beschikken op alle terreinen die met financieringsvraagstukken te maken hebben.

Vragen over de opleiding Treasury Management?

Meer weten over de opleiding Treasury Management? Ga dan naar  https://niveopleidingen.nl/opleiding/treasury-management of neem contact op met onze studieadviseur Oscar Jehee via 033 – 4229905 of o.jehee@niveopleidingen.nl

 

Over de BNG bank

BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. De bank ondersteunt overheidsbeleid en draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Meer informatie op: https://www.bngbank.nl