De waardemanagement benadering (3/3)

Marinus de Pooter is docent van de cursus Praktisch risicomanagement. In de vorige afleveringen van dit drieluik heeft hij de huidige risicomanagementpraktijk geschetst en aangegeven waarom die volgens hem niet zoveel oplevert. In dit derde en laatste deel het alternatief: waardemanagement.

Als managementteam streef je naar toekomstbestendigheid. Een organisatie is toekomstbestendig, als het team erin slaagt om waarde te blijven creëren én beschermen voor de kernstakeholders. Begrippen als ‘waarde’, ‘succes’ en ‘verbetering’ zijn op zich echter inhoudsloos. Ze krijgen inhoud door de betekenis die de stakeholders eraan hechten. Belanghebbenden kijken door verschillende ‘brillen’ naar je organisatie. Vanuit hun belangen vinden zij bepaalde zaken waardevol, zoals: punctualiteit, privacy, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit, rendement en continuïteit.

Risicomanagement is bij veel organisaties één van de vele functionele silo’s naast al die andere soorten management, zoals: account-, asset-, compliance-, continuïteits-, crisis-, data-, financial -, incident-, informatie-, kennis-, kwaliteits-, lean -, logistiek -, personeels-, prestatie-, privacy-, proces-, project-, reputatie-, security-, treasury -, veiligheids- en verandermanagement.

Verbinding creëren

In plaats van een apart(e) programma, functie of commissie te hebben voor risico’s, kun je beter verbinding creëren tussen degenen die vanuit hun deskundigheid een bijdrage kunnen leveren aan het benutten van kansen en risicobeperking. Bij (integraal) management gaat het immers over zowel het benutten van kansen als het beperken van bedreigingen.

Om dat te bereiken ga je bij de waardemanagement benadering als team aan de slag met vijf kernvragen. Het zijn de bouwstenen voor de praktische analyses, die je kunt uitvoeren voor een afzonderlijk(e) bedrijfsproces, project, afdeling, vestiging, divisie, keten of je gehele organisatie. Samen vormen ze de puzzel die elk team moet oplossen om effectief met kansen en bedreigingen om te gaan. Het gaat over de volgende vragen en wat ze opleveren.

  • wat doet ieder van ons? Eén samenvattend overzicht van wie zich waarmee bezighoudt;
  • waarom doen we wat we doen? Duidelijke indicatoren die de mate van succes uitdrukken;
  • hoe doen we wat we doen? Overzichtelijke werkstandaarden en werkwijzen;
  • wie mag dat bepalen? Afgebakende zeggenschap en verantwoordelijkheden;
  • wat kunnen we verbeteren? Eén geïntegreerd verbeterprogramma.

Bij waardemanagement draait het om samenwerking. Als managementteam ben je vooral gebaat bij het organiseren van één platform dat zorgt voor de verbinding tussen al jullie deskundigen. Het stelt je in staat om steeds te prioriteren welke aanpassingen van je interne organisatie nodig zijn om je kernstakeholders blijvend tevreden te houden.’

Cursus Praktisch risicomanagement
Marinus de Pooter vertelt je graag meer over waardecreatie en -bescherming tijdens de tweedaagse cursus Praktisch risicomanagement. Klik hier voor meer informatie over de cursus.

Drs. Marinus de Pooter RA CMA CFM CIA CRMA CCS GRCP GRCA is eigenaar van MdP | Management, Consulting & Training. Hij ondersteunt ondernemers, bestuurders en managers bij het toekomstbestendig houden van hun organisaties. Ook is hij docent van de NIVE-cursussen Praktisch risicomanagement en Controller als strategisch business partner.