Denk jij in informatie of in data?

Denken in data en drijfveren. Doen we dat dan nog niet? ‘Nee…’, volgens Fred Conijn denken de meeste controllers in de vorm van informatie. De managers vragen om informatie en controllers richten zich op de vraag: hoe kan ik deze informatie genereren aan de hand van de beschikbare gegevens.

Elke keer als de informatiebehoefte verandert, wordt deze vraag opnieuw beantwoord en worden de rapportage(systemen) of Excel sheets aangepast. Doordat de behoeften steeds sneller en ingrijpender veranderen en direct geacteerd moet worden op de werkvloer duurt het te lang. Er moet structureel iets veranderen.

Wat vaak vergeten wordt is dat het gaat om het gedrag. Veel organisaties bepalen indicatoren en gaan er vanuit dat het dan wel goed komt. Er is sprake van ‘jumping to indicators’. Als de realisatie van de doelen is gekoppeld aan het beloningssysteem, bestaat het gevaar van ‘het bevredigen van indicatoren’. Dit kan negatief uitwerken op het bedrijfsresultaat. Een mooi voorbeeld is een verkoopafdeling die rücksichtslos wordt afgerekend op omzet. Als dat er toe leidt dat zij contracten afsluiten met insolvabele klanten, kan dat een negatief effect hebben op de winst. Dit is een simpel voorbeeld van ‘niet goed doordachte indicatoren’.

Door te denken in data en drijfveren, bepaal je welke informatie iemand nodig heeft om te kunnen acteren. Je meet de resultaten, kijkt wat de oorzaken waren en wat je daarvan kunt leren. Datagedreven organiseren is dus niet alleen en kwestie van een systeem ontwikkelen. Je blijft je afvragen: doen we de goede dingen en doen we dat goed?

Geschreven door Fred Conijn, managing consultant DynamicControl.nl, auteur van het boek ‘aan de slag met Dynamic Control’ en docent bij NIVE Opleidingen.

——————–

Meer leren over datagedreven organiseren?

  • Data Driven Finance
    • De opleiding Data driven finance omvat 10 lesdagen (van 10.00 – 17.00 uur) verspreid over 6 maanden. In deze opleiding leer je hoe je data kunt inzetten voor waardecreatie en hoe je met betrouwbare en relevante data bijdraagt aan een datagedreven besliscultuur. Na het volgen van de opleiding heb jij nieuwe data-skills ontwikkeld en ben jij als financial berekend op de toekomst.
  • Geef sturing aan de digitale transformatie
    • De opleiding omvat 16 lesdagen (van 10.00 – 17.00 uur) verspreid over een jaar. Na het volgen van deze opleiding ben je in staat om technologische ontwikkelingen te vertalen naar je eigen organisatie, verandertrajecten te managen en proactief deel te nemen aan IT-projecten. Zo kun je tijdig invloed uitoefenen op de keuzes in de digitale transformatie.