Excel Functionaliteiten om waarden af te ronden

excel

Geschreven door drs. FA. Hans C. van Dorth, docent van de cursus Financial Excel en dashboards. Dit voorbeeld over excel functionaliteiten illustreert functies om decimalen in Excel af te dwingen.

Afronden mag alleen in je Dashboard en nimmer in achterliggende sheets!

Excel functionaliteiten - waarden afrondenAndere artikelen over Excel lezen?