Wat jij als financial van militairen kunt leren

“Hoe stel ik mijn mensen in staat snel en slagvaardig te acteren, zelfs als de omstandigheden ingrijpend veranderen?”.

“Financials kunnen veel leren van de manier waarop militairen dat aanpakken”, aldus Fred Conijn, managing consultant DynamicControl.nl, auteur van het boek ‘aan de slag met Dynamic Control’ en docent bij NIVE Opleidingen.

Commando’s stuur je niet op pad met dik handboek ‘soldaat zijn’, waarin alle mogelijke situaties zijn beschreven, zodat ze precies weten hoe ze moeten handelen. Je kunt ze wel trainen zodat de rollen helder zijn, ze met gebaren kunnen communiceren, ze weten hoe ze moeten handelen in bepaalde omstandigheden en dat ze kunnen vertrouwen op de acties van hun collega’s. Je kunt ze ook voorzien van wapens, gereedschap en informatie. Deze voorbereiding stelt ze in staat naar beste inzicht direct te acteren op de omstandigheden die zich voordoen. Het doel, de aanpak en de rolverdeling tijdens de missie staan niet ter discussie. Slagvaardigheid is op dat moment belangrijker dan een zoektocht naar de best mogelijk aanpak. Nadat de missie is afgerond, worden de ervaringen geëvalueerd, de richtlijnen bijgesteld en meegenomen in de trainingen.

Wat kunnen financials hier van leren? Om slagvaardig in te spelen op ingrijpende veranderingen moeten we de werkvloer mobiliseren. Als medewerkers op de werkvloer beschikken over de juiste informatie kunnen zij aangeven hoe wij om kunnen gaan met ingrijpende veranderingen. Dat is mooi. Om slagvaardig op te kunnen treden is meer nodig. Zij moeten ook het mandaat en de middelen hebben om te acteren. Bovendien moeten zij niet gelijk afgestraft worden als iets niet lukt.  Dan laat je het de volgende keer wel uit je hersens. Om te leren, moet je ook fouten mogen maken. Sterker nog, door op kleine schaal nieuwe dingen uit te proberen, ervaren ze wat wel en wat niet werkt. Als dit een onderdeel is van de bedrijfsfilosofie zal de organisatie zich flexibel ontwikkelen en blijven medewerkers leren van nieuwe ervaringen. Het wordt een onderdeel van ons DNA.

——————–

Meer leren over datagedreven organiseren?

  • Data Driven Finance
    • De opleiding Data driven finance omvat 10 lesdagen (van 10.00 – 17.00 uur) verspreid over 6 maanden. In deze opleiding leer je hoe je data kunt inzetten voor waardecreatie en hoe je met betrouwbare en relevante data bijdraagt aan een datagedreven besliscultuur. Na het volgen van de opleiding heb jij nieuwe data-skills ontwikkeld en ben jij als financial berekend op de toekomst.
  • IT for Financials. Geef sturing aan de digitale transformatie
    • De opleiding omvat 16 lesdagen (van 10.00 – 17.00 uur) verspreid over een jaar. Na het volgen van deze opleiding ben je in staat om technologische ontwikkelingen te vertalen naar je eigen organisatie, verandertrajecten te managen en proactief deel te nemen aan IT-projecten. Zo kun je tijdig invloed uitoefenen op de keuzes in de digitale transformatie.

Fotorechten: Mediacentrum Defensie (MCD). Foto gemaakt door: Jasper Verolme.