Verontrustend beeld technologie en financiële functie

Marinda van Harskamp

We besteden met zijn allen heel veel tijd aan het werken met ICT-systemen ter ondersteuning voor de uitvoering van onze financiële functies. Dit wordt vooral zichtbaar en voelbaar wanneer de stroom uitvalt. We zijn dan onthand en kunnen ons werk meer niet uitvoeren. Iedere rol binnen Finance, vanaf de boekhouding, accounting tot aan de Business Controller en CFO werken met ICT-systemen en applicaties. Het is een uiterst belangrijk onderdeel van onze dagelijkse werkzaamheden geworden. Toch wordt er maar weinig technologie-kennis in de vacatures van financials gevraagd. Opmerkelijk.

Na persoonlijk onderzoek valt het op dat veruit de meeste vacatures gericht zijn op de traditionele functies binnen de financiële kolom. Het gaat hierbij dan met name om het verzorgen van de financiële rapportages en het ondersteunen van de CFO en het bestuur met de financiële informatie. De top 5 van meest gevraagde vacatures zijn volgens de NBA:

  1. Assistent accountant
  2. Business controller
  3. Financial controller
  4. Controller
  5. Accountant

In het vierde kwartaal van 2018 wordt in slechts 3,2% van alle vacatures naar financieel specialisten gevraagd naar kennis en/of ervaring met nieuwe technologie zoals data-analyse, robotics, data mining, process mining, data visualisatie of machine learning. Slechts een lichte stijging ten opzichte van 1% die in het vierde kwartaal van 2016 werd gemeten. Traditionele technologie zoals excel en kennis van boekhoud- en ERP-pakketten wordt in ruim 30% van alle vacatures gevraagd.

Dit beeld is verontrustend omdat nieuwe technologie steeds meer gebruikt gaat worden in de financiële functie, zoals ook bleek uit het in december 2018 door de NBA gepubliceerde technologie landschapsmodel. Bij het werven van nieuw financieel personeel, dat toch voor meerdere jaren bij de organisatie actief zal zijn, mag worden verwacht dat deze technologie veel meer wordt gevraagd én vermeld in vacatures[Nog weinig oog voor nieuwe technologie in vacatures financieel specialisten, NBA 17 januari 2019]

 

De vraag is of de functies in de financiële kolom ook daadwerkelijk verantwoordelijk moeten zijn voor de technologische ontwikkeling en de implementatie van de ICT-systemen en applicaties. Zij zijn toch juist de gebruikers van de systemen? Ja, ze moeten het belang en de integratie van de systemen voor de uitvoering van de verschillende financiële functies begrijpen, maar zij zijn niet per sé degene die de systemen moeten inrichten en implementeren. Ook kijkend vanuit de functionele functiescheiding, valt het te verklaren dat de ontwikkeling en implementatie van de financiële systemen en applicaties niet bij de eindgebruiker hoeft te worden ondergebracht.

Wanneer we vanuit dit perspectief naar vacatures kijken, zien we nieuwe functies voor financials. In deze functies ligt wél de verantwoordelijkheid voor het managen, ontwikkelen en implementeren van de financiële systemen. Deze functies zijn horizontaal georganiseerd, waarbij het werken vanuit end-to-end processen centraal staat. Meest bekende end-to-end processen zijn:

  • Order-to-Cash
  • Procure-to-Pay
  • Record-to-Record

De basis van deze functies is gedegen financiële kennis en ervaring, aangevuld met onder andere kennis van en ervaring met project- en programmamanagement en -methoden, procesoptimalisatie technieken, change management, technologische ontwikkelingen en complexe Finance ICT- vraagstukken. In de vacatures voor deze functies wordt wel degelijk technologie-kennis van financials gevraagd.

Kortom er vacatures en voor nieuwe financiële functies met een ander profiel dan gebruikelijk. De titel van deze functies bevatten termen als Finance Transformation, Business Process Management en Program Manager. De kern en werkgebied van deze functies is de financiële transformatie. Het herkennen en erkennen van deze nieuwe functies binnen het financiële vakgebied is een eerste stap. Van daaruit ontstaat dan ruimte om opleidingen, specifiek voor deze nieuwe functies, te ontwikkelen en aan te bieden. Een mooi vooruitzicht, waarbij het financieel kader een nieuwe toekomst heeft.

Marinda van Harskamp werkt als Digital Finance consultant, auteur, spreker en is initiatiefnemer van Hudifine. Zij begeleidt organisaties in de financiële transformatie en de ontwikkeling van mensen, teams en organisaties. Ze is auteur van het boek ‘Accounting Architecture Model’ en co-auteur van ‘Digital Finance’. Marinda is als kerndocent in het onderwerp technologische ontwikkelingen betrokken bij NIVE Opleidingen.

__________________________________________________________________________________

In het onderwijsprogramma van NIVE Opleidingen is veel aandacht voor IT voor financials.

Bekijk bijvoorbeeld aan: