Ontvang €1000,- opleidingsbudget van de overheid via het STAP-budgetLees hier meer over de regeling

Finance for non financials

Neem betere beslissingen met scherpere kennis van finance

Neem betere beslissingen met scherpere kennis van finance. Ben jij als manager (mede)verantwoordelijk voor het verbeteren van het bedrijfsresultaat en het beheersen van de kosten? Wil jij je kennis van financieel management verbreden en verdiepen?

De investeringsvraagstukken waar je regelmatig mee wordt geconfronteerd hebben direct consequenties voor de winstgevendheid en continuïteit van de organisatie. Inzicht in de financiën van de organisatie is daarom essentieel.

In het kort

 • Analyseer de huidige financiële situatie van jouw organisatie.
 • Geef met kengetallen betekenis aan de cijfers en de wereld achter de cijfers.
 • Krijg inzicht in de financiën van de organisatie.
 • Weet beslissingen over toekomstige investeringen helder te verantwoorden.

Wat kan ik verwachten?

Meer informatie over de cursus

Je bent als manager (mede)verantwoordelijk voor het verbeteren van het bedrijfsresultaat en het beheersen van de kosten. De investeringsvraagstukken waarmee je regelmatig wordt geconfronteerd hebben direct consequenties voor de winstgevendheid en continuïteit van de organisatie. Inzicht in de financiën van de organisatie is daarom essentieel. Een betere kennis van financieel management zorgt ervoor dat je beslissingen op ratio kunt funderen. Je weet betekenis te geven aan de cijfers en de wereld achter de cijfers.

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij jouw voorkennis bestaat de cursus finance for non financials uit twee modules: Grondslagen van Financieel Management en Advanced finance for non financials. De eerste module geldt als fundering voor de tweede module, die een verdieping is.

 

Programma

De eerste drie dagen staan in het teken van de Grondslagen van Financieel Management:

 • Dag 1: Foundations in financieel management
 • Dag 2: Kasstroomanalyse en de belangrijkste cash drivers
 • Dag 3: Investeringsbeslissingen

In het tweede gedeelte van de cursus gaat het over Advanced Finance for Non Financials:

 • Dag 4: Kostprijsberekeningsmethoden
 • Dag 5: Financieringsvormen
 • Dag 6: Budgettering en financiële planning


Klik hier om het volledige programma te bekijken.

Programma

Module 1: Grondslagen van Financieel Management

 • Dag 1: Foundations in financieel management

Centraal staat de financiële rapportage in de vorm van balans, resultatenrekening en winstverdeling. Hoe biedt deze informatie inzicht in de huidige financiële situatie van de organisatie? Er is ruimte om eigen materiaal in te brengen, bijvoorbeeld in de vorm van de jaarrekening van het bedrijf waar je werkzaam bent.

 • Dag 2: Kasstroomanalyse en de belangrijkste cash drivers

Wat is een kasstroomanalyse en hoe leest en interpreteer je de diverse onderdelen van dit belangrijke financiële overzicht? Het kasstroomoverzicht geeft, nog meer dan de balans en resultatenrekening, inzicht in de financiële huishouding van ondernemingen. Er is ruimte om het kasstroomoverzicht van uw onderneming in te brengen.

 • Dag 3: Investeringsbeslissingen

Welke consequenties hebben investeringsbeslissingen op de financiële huishouding van de organisatie en op de organisatie als geheel? Met welke financiële methoden kun je een grondige investeringsanalyse maken om investeringsbeslissingen succesvol te laten zijn? Er is ruimte om een investeringscasus in te brengen.

Module 2: Advanced Finance for Non Financials

 • Dag 4: Kostprijsberekeningsmethoden

Inzicht in de kosten is essentieel om te kunnen sturen op resultaat. Je maakt kennis met de verschillende soorten kosten en de bijbehorende kostprijsberekeningsmethodieken. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de wijze waarop met kostenratio’s aansturing kan plaatsvinden.

 • Dag 5: Financieringsvormen

De financiële structuur van de organisatie heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering. Behalve traditionele financieringsvormen komen alternatieve financieringsvormen aan de orde, zoals factoring en lease.

 • Dag 6: Budgettering en financiële planning

Er wordt dieper ingegaan op de financiële planning voor de korte en lange termijn en de relatie tussen operationele doelstellingen en de financiële middelen van een organisatie wordt gelegd. Ook gaan we nader in op de functies van budgettering.

Praktische informatie

Praktische Informatie

Prijs: € 2.995,- (excl. btw)

Looptijd:  6 dagen, 10:00 – 17:00 uur

PE-punten: n.v.t.

Niveau: Hbo

Locatie: Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Zwolle en Eindhoven

Doelgroep: De cursus finance for non financials is ontwikkeld voor managers en professionals die hun inzicht in financieel management willen verbreden en verdiepen. De kennis is direct toepasbaar in de praktijk.

Docenten:  Joop de Vries en Hinrich Slobbe

STAP-budget

Je kunt voor deze opleiding een vergoeding aanvragen van maximaal € 1.000 per jaar. Deze vergoeding van de overheid heet het STAP-budget. Met het STAP-budget kun je een opleiding, training of cursus volgen om zo jouw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Vraag de subsidie op tijd aan, minimaal 4 weken voor de start van de opleiding. Lees meer over het STAP-budget en hoe je deze vergoeding moet aanvragen.

Lees meer

Extra's

Studieadvies

Studieadvies

Wil je meer (inhoudelijke) informatie over deze cursus? Onze studieadviseur helpt je graag.

Toch op zoek naar iets anders?

Gedegen en goed onderbouwde analyses zijn van doorslaggevend belang voor strategische beslissingen rond bijvoorbeeld overnames, investeringen, reorganisaties of financieringsvraagstukken. In de cursus Financiële Analyse 2.0 leer je cijfers vanuit diverse perspectieven analyseren, interpreteren en presenteren.

 • Bekijk de financiële cijfers en kengetallen vanuit organisatiestrategie, -waarden en -cultuur.
 • Voer financiële analyses uit vanuit kwalitatief perspectief.
 • Maak effectief gebruik van cashflowanalyses, werkkapitaalmanagement, de balanced scorecard en de nieuwste managementrapportages.
 • Verwerf kennis over de invloed van verslaggevingsstandaarden (IFRS, US-GAAP en de fiscale waarderingsregels) op de financiële rapportage.

Word jij als financial steeds vaker gevraagd om aanbevelingen te geven over financiële analyses en rapportages? Sterker nog, wordt er ook verwacht dat je dat ongevraagd doet? Hoe adviseer je dan overtuigend en effectief?

 • Herken meerdere invloedstijlen en gebruik deze op authentieke wijze
 • Effectief omgaan met weerstand en lastige situaties
 • Professioneel en geloofwaardig de adviesrol vervullen

De kwaliteit en snelheid van de beschikbare financiële data is bepalend voor de beslissingen en richting van de organisatie. Na deze cursus beheers jij Excel tot in de puntjes en maak je heldere dashboards en visualisaties.

 • Heldere, effectieve en snel verkregen financiële analyses en rapportages
 • Data in Excel inzichtelijk maken met behulp van financiële kengetallen
 • Professionele presentatie van informatie met behulp van in Excel gemaakte draaitabellen en grafieken
 • Leer dashboards maken met heldere visualisaties

Plan een adviesgesprek